Nieuw R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Gepubliceerd op: 1-5-2015 om 14:08 door .

'S-HERTOGENBOSCH - UTRECHT - Per 1 mei 2015 treedt het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag in werking binnen de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. Op de website www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl is hierover meer informatie te vinden.

De website geeft aan wat onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan en hoe grensoverschrijdend gedrag kan worden gemeld.

Het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag wordt beheerd door mw. mr. L. Sanders, meldpuntfunctionaris.

Het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag is op initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) ingesteld.

Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Met het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag sluit de Rooms Katholieke Kerk in Nederland aan bij klachtregelingen die op allerlei terreinen binnen de Nederlandse samenleving gangbaar zijn.

Dit Reglement moet worden gelezen in combinatie met de Gedragscode Pastoraat, die per 1 juli 2014 in werking trad. Het Reglement werd vastgesteld om schendingen van deze Gedragscode binnen de Kerk aanhangig te kunnen maken.

Op de website www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl kunnen beide documenten worden gedownload.

R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
Postbus 13277
3507 LG UTRECHT

I www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl
E contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl
T 06 24 955 899