Tentoonstelling Teresa van Avila

Gepubliceerd op: 1-5-2015 om 09:14 door .

ST. AGATHA - Ter gelegenheid van het 500e geboortejaar van Teresa wordt, in samenwerking met de Karmel in Nederland, een tentoonstelling gehouden in het Erfgoedcentrum. De tentoonstelling wordt vandaag geopend.

Bezoekers vinden er informatie over Teresa's leven en geschriften, de geschiedenis van de Karmel in Nederland en de wijze waarop Teresa tot op de dag van vandaag mensen inspireert. De tentoonstelling draagt de titel Het kasteel van de ziel. In het spoor van Teresa van Avila. De titel is ontleend aan een van Teresa's bekendste geschriften over het innerlijk gebed. Ze beschrijft hoe ze kwam tot de keuze van deze metafoor: Toen kwam mij voor de geest, wat als grondslag voor dit werk zal dienen, namelijk: onze ziel te beschouwen als een kasteel... het omvat vele vertrekken, net zoals er vele woningen zijn in de hemel. Zie voor meer informatie ook de tentoonstellingsfolder.

kasteel

Teresa van Avila

In 1515 wordt Teresa van Avila geboren. Op twintigjarige leeftijd treedt ze in bij de Karmelietessen in haar stad. Na enkele tientallen jaren te hebben geleefd in een groot klooster met veel afleiding, komt Teresa tot een ommekeer in haar leven. Ze gaat zich inzetten voor een hervorming van de Karmelorde en keert daarbij terug naar de oorspronkelijke regel. In 1562 sticht ze het eerste hervormde klooster: een kleine gemeenschap van zusters, die zich toeleggen op het beschouwend gebed en heel eenvoudig leven. Er zullen tijdens haar leven nog 17 kloosters volgen. In samenwerking met Sint Jan van het Kruis zorgt ze ook voor hervormde Karmelietenkloosters. Na naar dood gaan de hervormde kloosters een zelfstandige orde vormen: de Ongeschoeide Karmel.

Meer info over de tentoonstelling

Zie ook de tentoonstellingsfolder
 

Eerdere berichten:

Herdenking 28 maart 2015

Aankondiging vijfde eeuwfeest

Virtueel koor