Nieuwe ridders

Gepubliceerd op: 28-4-2015 om 08:38 door WvdV.

GELEEN / BERKEL-ENSCHOT - In het kader van de 'lintjesregen' ontvingen op 24 april twee personen, die betrokken zijn bij de Commissie Projecten in Nederland van de KNR, een hoge koninklijke onderscheiding: zuster Hermana Brand en de heer Jos Oprins.

Zuster Hermana Brand (Hoensbroek,1934)  is algemeen overste van de Arme Dienstmaagden van Jezus Christus. In zijn lofrede sprak de heer Chris Rutten, vicevoorzitter van de stichting Katharina Kasper, over haar ''gigantische verdiensten''', die groter zijn ​dan met een burgerlijke erkenning kan worden onderstreept. Immers: "Menslievendheid is niet meetbaar en niet beloonbaar. Je doet die dingen zonder daar wat voor terug te verlangen, in de overtuiging dat alleen zo het ware geluk bereikt wordt, in het geloof dat God en de stichteres Katharina Kasper jou al 80 jaar leiden op deze,  jouw weg." 

KO zr Hermana Brand

Zr Hermana Brand

Een opsomming van haar verdiensten:

  • initiatiefneemster opvang Tamilvluchtelingen in Limbrichterveld en bestuurslid stichting Katholieke Tamilzielzorg Bisdom Roermond
  • initiatiefneemster oprichting stichting Katharina Kasper, menslievende zorg en bestuursvoorzitter 
  • oprichting Het Baken in Geleen 
  • mede-initiatiefneemster opvanghuis voor ex-prostituees 
  • een scala aan wereldwijde activiteiten waarbij menslievendheid centraal staat 
  • sterke betrokkenheid bij de Commissie Projecten in Nederland (Konferentie Nederlandse Religieuzen)  

De heer Jos Oprins, adviseur van de Commissie Projecten in Nederland, ontving eveneens op 24 april 2015 de onderscheiding van  Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Oprins KO

Dhr Jos Oprins

Een samenvatting van zijn verdiensten:

De heer Oprins zet sinds 2000 zijn financiële en bestuurlijke kennis in voor zeer uiteenlopende maatschappelijke organisaties. Ook heeft hij 10 jaar lang een aanzienlijk aantal uren besteed aan de inzet van zijn financiële en bestuurlijke kennis voor een groot aantal ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector voor de Stichting Ondernemersklankbord. De heer Oprins heeft veel van deze ondernemers weer op het goede spoor gezet. Hij heeft steeds ruimschoots zijn eigen accountantservaring en uitgebreide netwerk ingezet. De heer Oprins heeft daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan het bevorderen van succesvol ondernemerschap. Hij werd vanuit alle regio's gevraagd organisaties met specifieke vragen op het gebied van financiën te ondersteunen. Opmerkelijk is dat hij na zijn afscheid bij de Sesam Academie de ondersteuning van de maatschappelijke organisaties gewoon heeft gecontinueerd. 
Verder is de heer Oprins sinds 2008 betrokken bij de Stichting Jong Ondernemen, die tot doel heeft studenten op MBO- en HBO-niveau kennis te laten nemen van ondernemersvaardigheden. Studenten moeten hierbij in groepsverband gedurende een jaar een studentenbedrijf oprichten, runnen en liquideren. Decorandus is een financiële begeleider, die elk jaar 2 bedrijven onder zijn hoede neemt. Naast de inzet van zijn financiële expertise voor de Stichting AED Tilburg en Asta Nielsen doet hij dat ook voor de Stichting Mentorschap Nederland. Voor deze stichting vertegenwoordigt hij wilsonbekwamen als penningmeester bij verzorgingshuizen, ziekenhuizen of waar zij verblijven.