Symposium MISSIE NU

Gepubliceerd op: 24-4-2015 om 12:23 door Kees Maas.

TETERINGEN - Bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Missiehuis St. Franciscus Xaverius is er op zaterdag 18 april een symposium gehouden onder de titel “Missie NU”.

Daarvoor was Frans Dokman, hoofd van het Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen (NIM) uitgenodigd. In zijn inleiding, getiteld “Van Teteringen naar Tweets” leidde hij zijn gehoor op een  boeiend manier binnen in de wereld van de Sociale Media, zoals Twitter, Facebook enz. Zijn beginvraag was:’ Gaat het goed / slecht met missie?’ Hij besprak daarbij vier thema’s: Secularisatie, de vele katholieke allochtone geloofsgemeenschappen, de komst van  Buitenlandse Missionarissen en de Sociale media. Met daarbij de kwestie: Kunnen we van hieruit komen tot missievernieuwing.

Buiten de structuren van kerkgebouwen en kerkelijke organisaties is er een groot aantal mensen, dat zich op andere wijze laat inspireren. Zowel vroeger al paus Benedictus en nu paus Franciscus maken gebruik van de moderne media. Franciscus plant het Evangelie met behulp van zijn ‘account’ als het ware in de virtuele wereld. Zijn bijnaam is inmiddels de ‘Tweeting Pope’. Via zijn ‘tweets’ communiceert de paus met een wereldwijde gemeenschap van mensen, van jong tot middelbare leeftijd. Hij reikt spirituele gedachten aan en deze overwegingen worden naar hun betekenis besproken en bediscussieerd. Inmiddels zijn er namens Paus Franciscus 535 tweets verzonden. Naar aanleiding van de berichten van paus Franciscus groeit in de sociale media de wereldwijde dialoog over de betekenis van het Evangelie. Het doorsturen en becommentariëren van een oorspronkelijk bericht op Twitter, gebeurt 17.000 maal per bericht en dit met 15  miljoen volgers. Hiermee heeft paus Franciscus het grootste bereik binnen de virtuele wereld van Twitter.   Dit zogeheten ‘retweeten’  kunnen we beschouwen als een virtuele vorm van interculturele en – religieuze dialoog. Deze uitwisseling is te positioneren als missio inter gentes , de samenspraak over de Goede Boodschap tussen de volkeren. Door deze samenspraak worden sociale media zingevers. Volgens Dokman worden parochies, bisdommen, ordes en congregaties, ook de SVD, uitgedaagd om internet ten volle te benutten voor hun missie: het verkondigen van het Woord, van het Evangelie. Missie is dan het ruimte geven om met elkaar de bron van de levende Jezus te ontmoeten. Een bron die via ‘tweets’ en ‘retweets’, via de virtuele én tastbare geloofsgemeenschap ruimte schept voor ontmoeting. Gods Geest waait echter over het internet, zoveel is wel duidelijk. Mijn pleidooi zou zijn om mee te gaan in deze nieuwe missionaire beweging. Van Teteringen naar Tweets? Waarom niet?   Hij eindigt met te zeggen: Herinnert u zich nog de vraag aan het begin? Wat denkt u? Gaat het nu goed of gaat het nu slecht met missie? Mijn eerste conclusie? Volgens mij begint het er met missie nu anders maar hoopvol uit te zien!   

svd

Na deze boeiende inleiding volgde een panel, waar twee buitenlandse missionarissen aan deelnamen en een oud - missionaris. Zij vertelden van hun ervaringen, zowel over het komen naar Nederland met als zijn eigen-aardigheden, als ook over de opvang van nieuwe missionarissen in ons eigen land.

Ruim 140 deelnemers waren aanwezig, waaronder ook een aantal buitenlandse missionarissen, andere leden van de SVD-provincie, leden van andere congregaties, van missionaire instituten, oudstudenten; alles tezamen een bont gezelschap, dat elkaar in de wandelgangen veel te vertellen had.
Een powerpoint toonde hoe het er 100 jaar geleden uit zag, hoe de situatie nu is en welke perspectieven er zijn voor de toekomst. Met een lach en een traan werd de hele eeuw even doorlopen. Een duik in de geschiedenis vormde de presentatie van het boek: ”De lange weg naar Nusa Tenggara; spanningsvelden in een missiegebied”,  van Marie Antoinette Willemsen, waarin zij het leven van 4 x 2 missionarissen uit Flores beschrijft. 

Het geheel werd nog opgeluisterd door het optreden van Renée van Assche en Maartje van Assche, die respectievelijk op de vleugel en de blokfluit stukken speelden van C. Gluck, R. Schumann en W.A. Mozart. Deze bijeenkomst werd beëindigd met een verzoek aan alle gasten om na alle gesproken woorden een woord terug te geven aan de leden van de SVD (Gezelschap van het Goddelijk Woord). Een waaier van goede wensen en bemoediging werd er over de SVD'ers uitgespreid.  Dat deed weldadig aan. Al met al een geslaagde dag, met dank aan alle gasten, die op de uitnodiging zijn ingegaan.