Roepingenzondag 2015

Gepubliceerd op: 16-4-2015 om 09:08 door WvdV.

'S-HERTOGENBOSCH - Elk jaar op de vierde zondag van Pasen viert de Rooms-Katholieke Kerk Wereldroepingendag – in 2015 is dat op 26 april. Op Roepingenzondag wordt wereldwijd in alle kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen. Roepingenzondag 2015 valt in het Jaar van het Godgewijde Leven.

Bij de opening van het Jaar van het Godgewijde Leven (29 november 2014 – 2 februari 2016).gaf paus Franciscus de religieuzen de boodschap mee “Wek de wereld!”

roe 2015

De materialen voor Roepingenzondag 2015  van de KNR sluiten hier op aan.
Te downloaden door een klik op de link:
- Poster
- Gebedenboekje

Een fragment uit het voorwoord van dit gebedenboekje:
'Ieders eigen levensweg, ieders eigen religieuze traditie klinkt door in de gebeden.
Elk gebed is gekleurd door de ervaring van vreugde en pijn, van dankbaarheid en onvermogen, van worsteling en een weg vinden om te mogen zijn wie men is: een geroepene door God.' Jan Hafmans cssr, voorzitter Commissie Roepen KNR

Huis van de Roeping

Ben je geïnteresseerd in Religieus Leven? Vraag je je af of dat voor jou misschien een geschikte levensweg is? Dan kun je bij het Huis van de Roeping terecht voor informatie of een persoonlijk gesprek.

Doel van het Huis van de Roeping is het ondersteunen van mensen in het vinden en gaan van de weg van hun roeping. Het biedt daarvoor een traject aan dat mogelijkheden geeft om de eigen religieuze roeping te onderzoeken door:  verkennende gesprekken, informatie, oriëntatiedagen, persoonlijke begeleiding en het bezoeken van meeleefplekken van religieuze gemeenschappen.

Voorafgaand aan Roepingenzondag 26 april 2015 verspreiden de KNR en de Nederlandse bisdommen materiaal onder parochies en religieuze gemeenschappen. Op www.roepingenzondag.nl vind je een overzicht van al dit materiaal.

De roepingsgebeden van deze maand zijn geschreven door Mieke van den Hoven O.Praem. en Tom Kouijzer S.M. Ze zijn hier en hier te vinden.