Eerbetoon Zusters van Liefde

Gepubliceerd op: 9-4-2015 om 07:36 door WvdV. Bron: http://www.cuijk.nl/actueel/nieuwsberichten_210/it

CUIJK - Vorige maand nam zuster Monique van Oene afscheid van Pantein Zorgcentrum Maartenshof.

Daarmee komt een einde aan een lange periode van aanwezigheid van de Zusters van Liefde uit Tilburg in Cuijk. Zuster Monique (83) zal naar Tilburg verhuizen. Bij gelegenheid van haar afscheid heeft het Cuijkse college van B&W besloten, gelet op de grote maatschappelijke betrokkenheid van Zuster Monique, een pad naar haar te vernoemen. Het pad dat loopt van het Vorstendom richting de toekomstige Cuijkse Cantheelen zal de naam “Zuster Moniquepad” krijgen, met als onderschrift op het straatnaambord “Zusters van Liefde uit Tilburg van 1845 tot 2015 actief in Cuijk”.

Pad zr Monique

Burgemeester Wim Hillenaar en wethouder Rob Poel overhandigen het straatnaambord van het “Zuster Moniquepad” aan zuster Monique van Oene. 

Zuster Monique van Oene vierde in mei 2014 dat zij in 1954 geleden toetrad tot de Orde van de Zusters van Liefde in Tilburg. Van haar ruim zestigjarige professie bracht zij verreweg de meeste jaren door in Cuijk, waar zij in 1970 naar toekwam om te werken in het toenmalige bejaardentehuis Porta Caeli. Iedereen die de Maartenshof kent, kent ook zuster Monique. Zij regelt met passie en inzet de praktische zaken rond de kapel en is vanuit die rol nauw betrokken bij de begrafenissen van inwoners. Ook onderhoudt zij contacten met de nabestaanden. Voor veel bewoners is ze een belangrijke steun en toeverlaat, met altijd een luisterend oor en met humor. Zo heeft ze ook het carnavaleske jubileum van meer dan 33 buuts op haar naam staan, tijdens de pronkzittingen van de Maartenshof.  De Zusters van Liefde hebben gedurende 150 jaar goed werk verricht in Cuijk.

De Zusters van Liefde uit Tilburg vestigden zich halverwege de 19de eeuw in een pand in de Molenstraat in Cuijk. In 1957 werd het nieuwe kloosterbejaardenoord Porta Caeli gebouwd, het huidige zorgcentrum Maartenshof. De Zusters van Liefde zorgden gedurende hun aanwezigheid in Cuijk niet alleen voor de zieken; ook onderwijs was aan hen toevertrouwd, in de vorm van een kleuterschool, een taal- en handwerkschool, godsdienstles een naaischool en lager onderwijs.

Website van de congregatie