Symposium over de gezinssynode

Gepubliceerd op: 2-4-2015 om 15:14 door G. Moorman.

UTRECHT - Van 4 tot en met 25 oktober 2015 wordt in Rome een bisschoppensynode gehouden over het gezin. Paus Franciscus wil graag dat alle geledingen van de kerk hun mening in kunnen brengen. De Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging (Unie NKV) en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) vinden dit een unieke kans om betrokken katholieken uit te nodigen om in alle openheid mee te praten over kwesties waar ze in hun relationele leven mee te maken hebben en over de rol die het geloof en de kerk daarbij voor ze heeft.

Naar aanleiding van het symposium zullen aanbevelingen worden verstuurd aan het secretariaat van de bisschoppensynode te Rome. Het motto van het symposium ''Scheurtjes laten licht door'' is ontleend aan Leonard Cohen:

“Ring the bells that still can ring,
forget your perfect offering.
There is a crack in everything,
that’s how the light gets in.”

Programma-onderdelen

- Manuela Kalsky (dagvoorzitster)
- Ervaringsverhalen rond echtscheiding, homoseksualiteit en migratie
- Input van theologische experts: prof. dr. Annemie Dillen (docente pastoraaltheologie en empirische theologie aan de theologische faculteit Leuven), dr. Jan Jans (hoofddocent aan de Tilburg School of Humanities) en dr. Jorge Castillo Guerra (hoofddocent Radboud Universiteit Nijmegen en senior onderzoeker Nijmegen Institute for Mission Studies)
- Mogelijkheid om mee te praten tijdens de plenaire gesprekken

Gezinssymposium

De flyer

Datum: 22 april 2015
Locatie: zalencentrum ‘In De Driehoek’, Willemsplantsoen 1c te Utrecht
Tijd: 13.00 u. – 16.45 u.
Kosten deelname: € 10,-

Voor vragen kunt u contact opnemen met de KNR: 
tel. 073 – 6921321 of email: cmbr@knr.nl