UCESM dag vier

Gepubliceerd op: 27-3-2015 om 07:47 door Patrick Chatelion Counet.

TIRANA - Op de vierde dag staan de relaties centraal, die UCESM met andere Europese kerkelijke organisaties onderhoudt. Voorts is er aandacht voor de financiƫn en voor zelfevaluatie. De rapporteur is inmiddels gewend aan het nieuwe ritme.

De voorzitter van de Albanese bisschoppenconferentie, aartsbisschop Mgr. Angelo Massafra, spreekt de hogere oversten van de UCESM toe over hun verantwoordelijkheid in de kerk. Vandaag staat een reeks contacten die de UCESM met partijen in het kerkelijke veld van Europa onderhoudt op het programma (UISG, Renate, Renovabis, de COMECE, en nog zowat van die afkortingen waarvan u zich afvraagt of u die allemaal moet kennen).

Mgr Massafra

Mgr Massafra

De aartsbisschop spreekt, terwijl velen nog wakker moeten worden, over de verhouding van religieuzen en bisschoppen. Omdat hij ‘ook Franciscaan’ is, meent hij te mogen zeggen dat de religieuzen geen ‘kerk in de kerk’ moeten zijn. Ze moeten de samenwerking zoeken en opbouwend deel van de kerk zijn, niet antithetisch, maar synthetisch. Tijd voor discussie was er niet (ook de jaarrekening stond op het programma), maar ik hoorde wel wat commentaar in de pauze. Kijk uit voor religieuzen die bisschop worden, sprak iemand van dezelfde Franciscaanse familie, “als ze zo nodig moeten, kunnen ze beter meteen paus worden”.

Na de jaarrekening – de contributie van rijke leden van UCESM (de KNR) wordt met één cent verhoogd van 49 cent per religieus naar 50, van middelrijke leden van 40 cent naar 45, en van de minst rijken van 30 cent naar 40 – kregen sprekers van diverse organisaties het woord. De stichting tegen mensenhandel ‘Renate’ sprak haar dank uit naar Nederland, de KNR en de SRTV die zo ondersteunend waren geweest bij de oprichting. Hard nodig want wereldwijd zijn 35 miljoen mensen, vooral kinderen, slachtoffer van mensenhandel. Contact is er ook tussen de UCESM en de UISG (verband van vrouwelijke generaal oversten), de COMECE (Europese bisschoppenconferentie voor politieke contacten en gesprekspartner van het Europees Parlement) en Renovabis dat is opgericht na de val van de muur en zich richt op geloofsopbouw en opbouw van religieus leven in Oost-Europese landen. In de pauzes en bij de maaltijden is er gelegenheid om met de organisaties contact te leggen, zo dat niet al bestaat (de KNR, Bestuur, Staf, Bureau, oversten, hebben op de meeste fronten al wel hun netwerk).

Belangrijk vandaag ook was de zelfevaluatie, het ‘morele rapport’,  dat voorzitter Peragine van de deelnemers over de UCESM wilde vernemen. Er werden de nodige kritische vragen voorgelegd. Hoe sterk is de UCESM (als orgaan van de Europese conferenties van religieuzen) tegenover de CCE en COMECE (als orgaan van de Europese bisschoppenconferenties)? Is de UCESM wel voldoende de stem van de religieuzen in Europa? En functioneert de UCESM wel voldoende als serviceverlener voor de afzonderlijke conferenties? Peragine liet als ervaren bestuurder eerst de aanwezigen op de vragen reageren. De zaal noemde de UCESM onmisbaar, en prees de informatie en de dienstverlening.  Peragine voegde zelf toe dat er uitstekend contact is met de Europese bisschoppen, dat UCESM geen politiek orgaan is en als zodanig niet in Europa wil noch kan spreken. Wel is het belangrijk om onder de religieuzen en hun contacten de theologen en de canonisten aan te spreken om de religieuze ideologie te verwoorden en uit te dragen.

Volgend jaar wordt er in Rome een UCESM gepland voor alleen de voorzitters en vicevoorzitters van de conferenties om de toekomst van de UCESM te bespreken. Deze vergadering sluit aan op de afsluiting van het Jaar van het Godgewijde Leven op 2 februari 2016.

Er was geen avondprogramma, hetgeen ik zeer betreur, enerzijds omdat vijftien lezingen op één dag wat aan de magere kant is, anderzijds omdat ik net begon te wennen aan vijf uur slaap per nacht.