Pico Bello Don Bosco

Gepubliceerd op: 17-4-2015 om 08:12 door . Bron: www.donboscowerken.nl

- In het kader van 200 jaar Don Bosco heeft Don Bosco Werken Nederland het boek ‘PICCO BELLO Don Bosco’ uitgegeven.

Wereldwijd wordt Don Bosco’s visie op opvoeding en begeleiding van jeugd en jongeren nog dagelijks als inspiratiebron gebruikt en in praktijk gebracht. Preventie van opgroeiproblemen is hiervan een belangrijk effect, maar het reikt verder. De zoektocht naar geluk is diep geworteld in het hart van jongeren, ze zijn hierbij afhankelijk van kansen. Ze hebben volwassenen nodig die zich medeverantwoordelijk voelen voor deze kansen en het evenwichtig opgroeien van de jongere generatie. In de uitgave Pico Bello worden jeugd- en jongerenwerkers en iedereen die betrokken is bij jonge mensen, uitgenodigd om kennis te nemen van het gedachtegoed van Don Bosco en de eigen pedagogische inzichten te onderzoeken en verdiepen.

Mensen die actief zijn in het jeugd- en jongerenwerk kunnen kennis nemen van een pedagogische visie met een opvallend mensvriendelijk karakter. Auteur Rita Vermeltfoort verzorgt de vorming van professionals die werkzaam zijn in de Don Bosco jeugd- en jongeren werken in Nederland. Zij heeft in deze uitgave het pedagogisch gedachtegoed van Don Bosco in een eigentijdse vorm geboekstaafd.

De publicatie kost € 6,- en is te bestellen via www.donboscowerken.nl

Pico Bello

Auteur Rita Vermeltfoort: ''Er zijn tal van voorbeelden te noemen waaruit blijkt dat Don Bosco leeft en dat mensen bezield raken door iets. Eén van die mensen ben ik dus ook - blijkbaar.  Ooit binnengevallen in Assel en sindsdien verbonden aan de geest die daar heerst. Soms lijkt het wel alsof de beleving rond mijn werk aan de oppervlakte er niet zo toe doet, maar dat het meer gaat om een stroom onder de oppervlakte, die tevredenheid  en schik geeft. Zodra ik dit probeer uit te leggen wordt het een verstandelijk absurd verhaal, dus waag ik me daar niet aan en gun me het mysterie.  Men spreekt wel over het charisma van Don Bosco, dat intrigeert me; dat de heilige geest zo krachtig en vol liefde wordt ingezet voor de dienst aan kwetsbare jeugd en jongeren dat mensen hierdoor worden aangemoedigd, zodra ze er maar een kiertje van hun deur voor openzetten. ’t  Gaat over vuur dat om zich heen grijpt en nodig is,  omdat alleen hiermee Gods rijk op aarde kan komen. En laat me eerlijk zijn: als ik steeds zelf het vlammetje zou moeten oppoken, als inspiratie en werk alleen van mezelf moesten komen, dan was ik onderweg allang ergens afgeslagen."

Geloof

“Zonder geloof in de jongeren…
Zonder geloof dat het de moeite waard is te investeren in de toekomst van de nieuwe generaties…
Zonder geloof dat mensen kunnen opkrabbelen uit onwaardige situaties…
Zonder geloof dat het Leven sterker is dan de binding aan onderdrukking, verslaving, misbruik of geld…
Zonder geloof dat de Liefde het altijd wint van twijfel en angst…
laten wij  kansen  liggen om in beweging te komen voor een wereld waar nog niet iedere mens tot zijn recht komt.”

Don Bosco keek zo eenvoudig menselijk naar wat jongeren nodig hebben, dat we in deze tijd verbaasd zijn dat zijn insteek van ‘normaliseren’ meer oorspronkelijke groeibronnen bij jongeren aanboort, dan het ‘problematiseren’, waar in de samenleving veel nadruk op is komen liggen. De ‘pareltjes van het gewone’, ‘er mogen zijn’ zonder ingewikkelde agenda’s, deelnemen aan leuke activiteiten, gezien en gewaardeerd worden: dit alles brengt jongeren bij zichzelf.

Don Bosco vertelde vol enthousiasme aan de verwaarloosde jongens die niet welkom waren in de gemeenschap van Turijn: “Mooi dat jullie er zijn. Vergeet niet: voor God bestaan er geen hopeloze gevallen en ook geen goede of slechte mensen. Dat maken de mensen ervan. In iedereen is er een punt waar hij ontvankelijk is voor het goede en iedereen heeft recht op een nieuw begin. We kunnen niet elke dag iets groots doen, maar waarschijnlijk wel iets goeds.”

‘Het Onze vader’ in ‘sms-taal’: “dad@hvn,ur spshl. we want wot u want & urth2b like hvn. giv us food & 4giv r sins lyk we 4giv uvaz. don’t test us! save us! bcos we kno ur boss,ur tuf & ur cool 4 eva!ok?”.

Uit Pico Bello Don Bosco, Handvat voor jeugd- en jongerenwerkers
Don Bosco werken