Gezamenlijke oproep aan slachtoffers seksueel misbruik

Gepubliceerd op: 17-3-2015 om 14:07 door .

UTRECHT - De voorzitters van de Bisschoppenconferentie, Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), en slachtofferkoepel KLOKK, VPKK en MCU waren op maandag 16 maart bijeen en geven gezamenlijk de volgende verklaring af.

De voorzitters van de Bisschoppenconferentie, KNR, KLOKK, VPKK en MCU roepen mensen die als minderjarige slachtoffer werden van seksueel misbruik binnen de Rooms Katholieke Kerk, op zich voor 1 mei 2015 te melden bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.

Men kan zich melden via de website www.meldpuntmisbruikrkk.nl

Of schriftelijk:
Meldpunt misbruik RK Kerk
Postbus 13277
3507 LG Utrecht

Of telefonisch: 030-2306900
 
Er kan worden volstaan met het indienen van een klacht in enkele korte zinnen.
 
Kardinaal Eijk, voorzitter Bisschoppenconferentie
Br. C. van Dam, voorzitter KNR
G. Klabbers, voorzitter KLOKK
Mw. A. Knibbe-van Dijck, voorzitter VPKK
B. Smeets, voorzitter MCU

De verklaring