Open kloosterdag 2015

Gepubliceerd op: 6-3-2015 om 09:36 door WvdV.

NEDERLAND - In het kader van het Jaar van het Godgewijde leven zal dit jaar een extra Open Kloosterdag gehouden worden.

De zevende Open Kloosterdag vindt plaats op 14 juni 2015. Eerdere edities van Open Kloosterdag dateren van maart 2000, maart 2003, mei 2006, april 2008, juni 2012 en mei 2014.

In zijn apostolische brief van 21 november 2014 heeft Paus Franciscus enkele gedachten over het Jaar van het Godgewijde leven ontvouwd: 

Ik verwacht van jullie ook nog wat ik aan alle leden van de Kerk vraag: hou je niet langer met jezelf bezig, maar ga naar de mensen toe die het gevoel hebben dat ze er niet meer bijhoren. 

Plooi niet op jezelf terug, laat je niet verlammen door het gekibbel onder huisgenoten, blijf niet de gevangene van je eigen problemen. Dit soort moeilijkheden vindt makkelijk een oplossing wanneer je naar buiten treedt om anderen te helpen bij het oplossen van hun problemen en zo goed nieuws brengt. Leven zal je vinden door leven te geven, hoop door hoop aan te reiken, liefde door te beminnen.

Tijdens de Open Kloosterdag gaat het om religieus leven  in deze tijd, in eenvoud en verbondenheid en  gekleurd vanuit het eigen charisma van de gemeenschap. Hoe ziet dat eruit? Wat maakt het aantrekkelijk? Hoe beantwoordt het aan een hedendaags Godsverlangen?

OKD 4

Open Kloosterdag 2012 bij de Zusters Franciscanessen van Oirschot

Tijdens de Open Kloosterdag zal er aandacht zijn voor die kernen van evangelisch leven, die binnen de spirituele traditie van een specifieke orde of congregatie steeds centraal hebben gestaan en nog steeds staan. Wat heeft religieuzen in hun traditie bewogen en wat beweegt hen nu? Het gaat hierbij om een voortdurende herbronning vanuit het perspectief van de eenvoud, waarmee ook Paus Franciscus sedert zijn aantreden de harten van velen binnen én buiten onze kerk heeft veroverd. Religieuzen willen blijven getuigen van de intense geraaktheid om God en om mensen.