''Kloosterleven is keihard werken''

Gepubliceerd op: 2-3-2015 om 09:15 door L. Thooft.

- Thomas Quartier schreef een boek over monastiek leven en vertelt daarover in een interview op nieuwwij.nl

Enkele fragmenten uit het gesprek:

U noemt het een roeping om dit boek te schrijven, waarom?
“Het boek heet ‘Anders leven’ en dat is voor mij synoniem voor roeping. Roeping geldt voor iedereen; je staat altijd voor de taak je leven tegen het licht te houden. Dit boek zit net iets dichter op mijn eigen huid dan als ik puur academisch over spiritualiteit schrijf.
Je kunt wel zeggen: roeping kan overal? Dat is ook zo, dat is een van de punten van het boek. Maar je hebt wel een biotoop nodig, waaraan je je kunt oriënteren. Iedereen die deze weg op wil, verhoudt zich tot zo’n biotoop, en voor mij is dat het klooster. Die roeping vul ik in op mijn manier.”

Als oblaat. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
“Een oblaat is een geassocieerd lid van een abdij; je hebt er verschillende vormen in. Voor mij persoonlijk betekent het mijn leven op een manier aan de abdij te verbinden die bij mijn biografie, mijn mogelijkheden en beperktheden past. Maar ik ben ook docent en leraar, in spirituele zin. Daartussen probeer ik een balans te vinden in mijn leven.”

Boek Anders leven

U schrijft dat kloosters juist nu nodig zijn in de wereld, waarom is dat?
“Ten eerste kun je een klooster als een contrapunt beschouwen, een tegenpool, een soort anti-maatschappij, niet op effectiviteit gericht maar op beschouwing. Niet profaan en rationeel, maar sacraal. Veel mensen die als gast in een klooster komen, ervaren dat ook zo. En dat is nu bijna nog nodiger dan vroeger, omdat het tempo buiten de kloostermuren alsmaar toeneemt.
Maar dat klinkt defensief: ‘die boze samenleving en het goede klooster’. Zo is het niet. De huidige samenleving is heel sterk in beweging, op tocht. En in de geschiedenis van het kloosterleven zie je dat dit soort periodes altijd de meest creatieve zijn geweest voor de profetische stem van het klooster. Dus deze tijd inspireert het klooster ook. Het klooster corrigeert de huidige tijd, maar vindt er ook zijn humus in. Misschien wel meer dan in de tijd van het Rijke Roomse leven.”

Lees meer