Vergadering van de UISG

Gepubliceerd op: 27-2-2015 om 08:37 door R. Olaerts scmm. Bron: R. Olaerts scmm

NEMI (NABIJ ROME) - De Unione Internazionale delle Superiore Generali (UISG) is een wereldwijde organisatie van generale oversten van vrouwelijke, apostolische religieuzen. Van 4 - 11 februari was er een bijeenkomst van deze organisatie.

De UISG werd opgericht naar aanleiding van het Tweede Vaticaans Concilie en bestaat volgend jaar precies 50 jaar. Wereldwijd telt de UISG bijna 2000 leden, de generale oversten, die wonen en werken in 99 landen. De organisatie is ingedeeld in 36 constellaties die één of meerdere landen kunnen omvatten. Nederland vormt samen met Engeland, Ierland, Noorwegen, Roemenië en Hongarije één constellatie, ‘C1 Europe’ genaamd. Deze constellatie telt 75 generale oversten en is vertegenwoordigd door twee gedelegeerden, een zuster uit Engeland en verslaggeefster zuster Rosa Olaerts. In totaal zijn er 50 gedelegeerden waarvan er 44 aanwezig waren in Nemi. De vergadering had als thema: ‘Zusters samen op weg naar een wereldwijde solidariteit’.

Er waren enkele inspirerende lezingen, onder andere van Zr. Carmen Sammut, MSOLA, presidente van de UISG en Zr. Teresa Okure uit Tanzania. Daarnaast was er elke dag een gesprek rond het evangelie van die dag (faith sharing), telkens met dezelfde mensen waardoor er vertrouwdheid en openheid konden groeien. Dit bevorderde een sfeer van bezinning en gebed. Zelf maakte ik deel uit van een groepje met zusters uit Zuid-Afrika, Rome, Engeland  Ierland en de UISG-presidente.

UISG1

Iedereen had een symbool van de eigen constellatie meegebracht en dat fungeerde als aanknopingspunt voor getuigenissen en gesprekken. De verhalen vanuit landen zoals de Democratische Republiek Congo, Libanon en Zuid-Soedan en de verhalen van zusters uit Rome die werken voor vluchtelingen en migranten, deden ons nog maar eens beseffen hoe er werkelijk nood is aan wereldwijde solidariteit en dan niet slechts op financieel vlak maar ook door studie, bewustwording, uitwisselen van informatie, gezamenlijke actie en gebed.

Dat alles kreeg nog meer concrete invulling toen we op zondag naar Rome gingen, waar juist die dag het feest werd gevierd van de H. Bakhita, een bevrijde Soedanese slavin die later zelf religieuze werd en die werd heiligverklaard in 2000. Die dag (8 februari) was de internationale dag tegen ‘human trafficking’ en daarvoor was er een speciale eucharistieviering in de kerk van St. Spirito in Sassia, waar vele aanwezigen meevierden in gebed en met afbeeldingen van allerlei vormen van slavernij.

Later die voormiddag trokken we naar het St. Pietersplein waar we met een banner van de ‘international day of prayer and awareness against human trafficking’ aandacht kregen. Paus Franciscus heeft ons bedankt voor de aanwezigheid en de steun aan de strijd tegen mensenhandel.  Ook andere groepen pelgrims werden genoemd en telkens konden we door het gejuich horen waar deze mensen zich bevonden op dit immense plein. Na het bidden van het Angelus, samen met de paus, verlieten we het zonovergoten plein, waar een snijdende wind zorgde voor een minder aangename gevoelstemperatuur.

Na de lunch vertrokken we naar het Augustinianum waar we uitleg kregen over het project TALITHA KUM - dat vrouwen helpt die slachtoffer zijn van mensenhandel. Ook dit is een project van de UISG (zie voor meer informatie: www.uisg.org).  Heel aangrijpend waren de getuigenissen van drie jonge vrouwen die vanuit eigen ervaringen ons deelgenoot maakten van wat hen overkomen was en hoe ze nu, door de hulp van een priester en van religieuzen, hun leven een nieuwe richting hebben kunnen geven. Ze maakten ons duidelijk dat mensenhandel een complex fenomeen is en dat echte hulp soms vraagt om een andere dan de ons vertrouwde invalshoek.

Interessant was ook dat Helen Harrington, die de opdracht kreeg van de UISG om een Strategisch Plan te ontwikkelen voor de toekomst van deze organisatie, ons kwam uitleggen hoe ze dit gaat aanpakken.  Ze betrok de deelneemsters hierbij en vroeg ons om ook aandacht hiervoor binnen de constellaties. De website van Helen Harrington.

UISG2

Tom Fox, een verslaggever van Global sisters report, zorgde voor een aantal interessante rapporten op zijn blog, die een goed beeld geven van de sfeer van de bijeenkomst en de inhoudelijke thema's:
Global religious meet to enhance solidarity 

UISG president: 'This is God's time for us'

Congolese sister shares horror, global complicity

De laatste dag was er een ontmoeting met Kardinaal Braz de Aviz, de  prefect van de Congregatie voor de Instituten van Gewijd Leven en Gemeenschappen van Apostolisch Leven. Na een stemmige slotviering was het tijd om afscheid te nemen. Deze vergadering was voor mij persoonlijk een grote genade, een bemoediging en een uitdaging om in vertrouwen mijn taak te vervullen.