175 jaar Broeders van Saint Louis

Gepubliceerd op: 26-2-2015 om 11:56 door WvdV.

OUDENBOSCH - Op zondag 1 maart vieren de broeders van de heilige Aloysius van Gonzaga (beter bekend als de broeders van Saint Louis) het 175-jarig bestaan. Bij deze gelegenheid celebreert bisschop Liesen een eucharistieviering in de kapel van Saint Louis.

In het kader van dit jubileum zullen op 27 februari de overleden medebroeders worden herdacht. Vanwege het jubileum is ook een fototentoonstelling ingericht, die op 1 maart te zien zal zijn in Tivoli. Daarna verhuist de expositie naar het verzorgingscentrum de Zellebergen in Oudenbosch, waar de meeste broeders wonen. Momenteel telt de congregatie 21 leden.

Kapel St Louis

De grote kapel in Oudenbosch

De broeders van Saint Louis zijn in 1840 gesticht door pastoor W. Hellemons o.cist. (1810-1884) en ''Vader'' Vincentius (Jan Huijbrechts) (1812-1889). Aanvankelijk beperkten hun werkzaamheden zich tot parochieel jeugdwerk, maar al snel richtten de broeders zich op het onderwijs. De broeders van Saint Louis volgen een Ignatiaanse Regel. In 1887 werd de congregatie pauselijk erkend.  De broeders van Saint Louis hebben als onderwijscongregatie vele vestigingen in Nederland (vooral in het ‘westen’ des lands), sinds 1862  ook in Nederlandsch Indië en na WOII ook in Canada, Tanzania en Liberia.  In 1999 is de Indonesische provincie omgevormd tot een zeer actieve autonome congregatie van Broeders van Saint Louis van Semarang, die inmiddels al ruim drie keer zo groot is als de Nederlandse congregatie en met jeugdig elan leeft en werkzaam is in kerk en samenleving op Java, Flores en Timor. De congregatie van Oudenbosch was de eerste Nederlandse broedercongregatie die actief was in het toenmalige Indonesië.

Eerder nieuws over de broeders: de opening van de Vincentiusbouw