Paaswakes

Gepubliceerd op: 12-2-2015 om 10:47 door WvdV. Bron: www.schipholwakes.nl

BADHOEVEDORP - Evenals in voorgaande jaren vinden vanaf volgende week bij wijze van protest wakes plaats bij de migrantengevangenis.

Het thema van de Paaswakes 2015: "Klaagzang en klacht over u, gij die de zwakken vertrapt, onschuldigen grijpt en mishandelt." Lied van Amos, Huub Oosterhuis geïnspireerd op Amos 5:21-24

Schipholwakes 2015

De wakes worden telkens vanuit de traditie en het gedachtegoed van verschillende geloofsgemeenschappen gehouden. Op onderstaande data komen de volgende aan bod:

18 februari Aswoensdag Religieuzen voor Vluchtelingen & Catholic Worker Amsterdam & Christian Baptist Church
22 februari Dominicus & Keizersgrachtkerk & Studenteneklessia Amsterdam
1 maart Evangelische Broeder Gemeente & Doopsgezinden & Lutheranen
8 maart Stem in de Stad Haarlem & Kerken uit de Haarlemmermeer
15 maart SPA020 & Via Nova & Vineyard
22 maart Karmelitaanse familie in Nederland
29 maart Palmzondag Kerken uit Amsterdam Oost
3 april Goede Vrijdag Franciscaanse Vredeswacht
5 april Pasen Oecumenisch Vuur

Klik hier voor meer informatie