Geschiedenis Franciscaanse Beweging

Gepubliceerd op: 3-2-2015 om 10:18 door WvdV.

'S-HERTOGENBOSCH - Op 7 februari 2015 vindt de presentatie plaats van een publicatie over de geschiedenis van de Franciscaanse Beweging.

De Franciscaanse Beweging. Vijftig jaar in het spoor van Franciscus en Clara van Assisi is het resultaat van een historisch onderzoek naar de ontwikkeling van de Nederlandse franciscaanse beweging – de samenwerking van religieuzen en leken die zich oriënteert op de spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi – na Vaticanum II en in het licht van de moderniteit. Hieraan bleek behoefte te bestaan omdat er sinds Bertrand van Bilsen, Franciscaanse gemeenschappen in Nederland. Notities over heden, verleden en toekomst (Brummen 1967) eigenlijk geen goed overzicht meer verschenen was van deontwikkeling van de franciscaanse spiritualiteit zoals belichaamd in de verschillende franciscaanse instituten. Weliswaar waren er een aantal publicaties over individuele franciscaanse orden of congregaties verschenen, waaronder Ineke Merks-van Brunschot, Broeders Penitenten. 300 jaar ‘Burgers in Pij’ en de ontwikkeling van eigentijds vrijwilligerswerk in organisatie-sociologisch perspectief (Tilburg 1996), Judith de Raat, Een verborgen schat. De spiritualiteit van de franciscanessen van Dongen, Etten en Roosendaal (Nijmegen 2000) en Jan de Kok, Acht eeuwen Minderbroeders in Nederland (Hilversum 2007). Deze betroffen echter niet of nauwelijks de bredere franciscaanse Samenwerking (1967-), die tot doel had de spiritualiteit van Franciscus en Clara in de verschillende religieuze gemeenschappen te verdiepen en die vanaf 1983 vergezeld ging van de Vereniging van Broeder Frans; noch de eruit voortgekomen Franciscaanse Beweging (1996-), waarin meer mensen participeerden dan alleen leden van de eerste en tweede orden en van de reguliere en seculiere derde orde.

boek FB

De ontwikkeling van de ‘FB’ liet zien dat de franciscaanse familie in Nederland snel van karakter veranderde en uiterst divers en pluriform werd. Een van de belangrijkste doelstellingen van voorliggend onderzoek was na te gaan hoe deze veelheid-in-eenheid tot stand kwam en hoe zij zich binnen een tijdspanne van een halve eeuw verhield tot de maatschappelijke en religieuze dynamiek van het moment. Jan Sloot verdiepte zich door middel van literatuurstudie, archiefonderzoek en interviews in de historische ontwikkelingen en de veranderingen in het kerkelijke en religieuze landschap. Krijn Pansters analyseerde de geleefde spiritualiteit en voegde ter illustratie de actuele spirituele leidraad van de Franciscaanse Beweging toe. Tijdens het onderzoek maakten de auteurs gebruik van de collecties van het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven en het Katholiek Documentatie Centrum, en werden ze ondersteund door het Franciscaans Studiecentrum en het Dienstencentrum van de Franciscaanse Beweging. 

Krijn Pansters en Jan Sloot, De Franciscaanse Beweging. Vijftig jaar in het spoor van Franciscus en Clara van Assisi. ISBN 978 90 5625 434 6. Valkhof pers. Prijs €14,50 

Boekpresentatie op 7 februari, 15.00 - 18.00 uur in het Franciscushuis, Van der Does de Willeboissingel 11, 5211 CA ’s-Hertogenbosch

Aanmelden bij Krijn Pansters, e-mail: k.pansters@uvt.nl