Bijeenkomst jonge religieuzen

Gepubliceerd op: 31-1-2015 om 19:58 door br. Roland Putman ofm.

UTRECHT - Onder het motto'Schud de wereld wakker!' vond op 30 januari een inspirerende dag voor jonge religieuzen plaats.

Terwijl een wit kleed over Nederland tot spontane onthaasting en fikse vertragingen leidde, druppelden circa 40 jonge religieuzen uit alle windrichtingen van ons land onverstoord blijmoedig bij de broeders van St. Jean in Utrecht binnen. Zo begon op 30 januari aan de 'vooravond' van de ‘Opdracht van de Heer in de Tempel' de dag voor de jonge religieuzen in Nederland. Na de Eucharistieviering, gaf zuster Guerric in enkele woorden een inleiding over deze bijeenkomst in het kader van het jaar van het Godgewijde leven: Schud de wereld wakker! Zuster Esther presenteerde aansluitend de voorbereidingsbrief “Verheugt U!”. Het was een uitnodiging om tegenover het harde egoïsme in de wereld de omhelzing van de Heer door te geven. Die uitnodiging werd in een drietal workshops uitgewerkt.

Jonge religieuzen

Foto: pater Luciano

Met klei, collages of kleuren hebben broeders en zusters op creatieve wijze onder leiding van zuster Guerric gevisualiseerd  hoe de ontmoeting met de Heer ons in beweging zet en we 'gevonden, geraakt omgevormd' worden. Deze beweging bleek als een kleurrijke vreugdevolle werkelijkheid te worden beleefd. Vervolgens hebben enkele religieuzen onder leiding van pater Luciano aan den lijve ervaren hoe het is om je te laten leiden. Het gebruik van een blinddoek betekende voor de tweetallen een oefening in zorg en in vertrouwen. In een derde workshop onder leiding van zuster Liesbeth stond de ervaring centraal dat de ontmoeting met de Heer ons in beweging zet. Hij wordt het middelpunt van ons leven, met alle rusteloosheid die dat ook mee kan brengen, want hoe gaan we met onze grenzen om? Door letterlijk er voor te gaan staan en de vragen te visualiseren werden geloofservaringen uitgewisseld. Ter afsluiting  van de workshops is in een vijftal groepjes de vraag van de Paus aan de religieuzen besproken. In hoeverre drijft ons de onrust om het Woord Gods met de mensen te delen, of leven we een gesetteld bestaan in een gevestigde religieuze institutie?

Aansluitend aan het middaggebed volgde een eenvoudige maar smakelijke lunch. Hierna blikten we terug op de groepsgesprekken. Het ongemak van de goede voorzieningen in kloosters werd gedeeld maar ook hoe de rijkdom en oprechte vreugde om Gods liefde wordt beleefd in de wijze waarop broeders en zusters het met elkaar uithouden. De weldaad werd ervaren om vanuit de relatie met de Heer authentiek en met een oprechte glimlach naar anderen van Zijn liefde te getuigen.

De belevenissen kwamen terug in een creatieve afsluiting. Op een veelkleurig doek lag een wiel met een vlam. De spaken waren de gelovigen die schijnbaar in toom gehouden werden door de buitenste ring. In het centrum staat echter Christus, en zoals de spaken bij het centrum dichter bij elkaar komen, zo komen wij dichter bij elkaar naarmate we dichter bij de Heer zijn. Alle deelnemers konden met een strook tekst en een kaarsje hun ‘spaak’ als religieus vanuit de verbondenheid met Christus toevoegen. Na de nodige mededelingen, besloten we de dag met de Aanbidding, die de broeders van St. Jean in de kerk hadden voorbereid. Hierna vertrokken we huiswaarts.

Het was kortom een inspirerende dag met veel tijd voor gebed en voor ontmoeting en uitwisseling. Er zijn veel jonge religieuzen in Nederland en elk jaar treden er weer enthousiaste mensen in. Voldoende reden om alle vertrouwen in de toekomst te hebben!