Dag van het Godgewijde leven

Gepubliceerd op: 2-2-2015 om 07:56 door WvdV.

WERELDWIJD - Sinds 1997 wordt, op initiatief van toenmalig paus Johannes Paulus II, jaarlijks wereldwijd op 2 februari de Dag van het Godgewijde Leven gevierd.

Deze dag valt samen met het liturgische feest van de Opdracht des Heren, dat in de volksmond ‘Maria Lichtmis’ wordt genoemd.

Maria Lichtmis

Op verschillende manieren wordt stil gestaan bij deze Dag van het Godgewijde leven. Met name in het bisdom Roermond zijn er veel activiteiten rondom deze Dag.

Zo viert bisschop Frans Wiertz op maandag 2 februari de H. Mis om 09.30 uur in de kloosterkapel van de zusters Franciscanessen van Sint Jozef te Valkenburg. Hulpbisschop Everard de Jong viert op maandagavond 2 februari de eucharistie samen met de gemeenschap Geloof en Licht in de H. Hartkerk te Roermond.

Op maandag 2 februari bezoekt broeder Hugo uit Warfhuizen het graf van de kluizenaar Sint Gerlachus in Houthem, bij gelegenheid van diens 850e sterfdag. Tijdens de eucharistieviering om 19.00 uur legt broeder Hugo een getuigenis af over zijn leven als kluizenaar.

Eveneens op 2 februari wordt in bezinningshuis Regina Carmeli van de zusters Karmelitessen in Sittard een bezinningsdag gehouden. 

Brochure

In het kader van het Jaar van het Religieuze leven heeft het bisdom Roermond een brochure uitgegeven jongeren aan te sporen om eens na te denken over een leven in een kloostergemeenschap. In de brochure 'Religieuze gemeenschappen in Limburg' presenteren verschillende congregaties en bewegingen zich. Meer informatie....