Religieus van de week

Gepubliceerd op: 27-1-2015 om 14:29 door WvdV. Bron: www.koningshoeven.nl

BERKEL - ENSCHOT - De herdenking van de bevrijding van het concentratiekamp Auschwitz vormt voor Dom Bernardus van abdij Koningshoeven aanleiding om in zijn rubriek 'Religieus van de week' het lot te belichten van broeder Linus Löb, die tot zijn voortijdige dood lid was van de orde der Trappisten.

Hij kwam ter wereld in Den Haag op 15 oktober 1910. Zijn ouders waren joden die zich bekeerden tot het katholicisme. Evenals zijn broers en twee zussen trad hij toe tot een religieuze gemeenschap.

Lob

 

In de nacht van 2 augustus 1942 werd broeder Linus samen met zijn broers en twee zussen, trappistinnen in de abdij van Koningsoord te Berkel-Enschot, opgepakt en afgevoerd naar Westerbork. Voor de bezetter waren het joden. Op 7 augustus 1942 volgde het transport vanuit Westerbork naar Auschwitz. Op 30 september 1942 vond hij de dood in de gaskamers, samen met 7016 andere Nederlandse joden. Etty Hillesum beschreef hem kernachtig tijdens zijn korte verblijf in Westerbork: "Linus bleef ongeschokt en vriendelijk kijken en zei verder niets." Een stille aanklacht tegen het onbeschrijfelijke leed dat mensen elkaar aan kunnen doen.

Weblog van broeder Bernardus