Nieuwjaarsbijeenkomst 2015

Gepubliceerd op: 9-1-2015 om 15:42 door WvdV.

EINDHOVEN - Op 8 januari vond een bijeenkomst plaats van bestuursleden, commissies en medewerkenden KNR. Bij deze gelegenheid vormde uiteraard het Jaar van het Godgewijde leven een welkome aanleiding tot reflectie.

Als gastvrouw fungeerde dit keer zuster Wilfrida Voets van de Zusters van Barmhartigheid. De nieuwjaarsbijeenkomst vond plaats in 'haar' 'Bezinnings- en Ontmoetingscentrum St Joseph, een voormalige kloosterkapel uit 1952. In zijn openingswoord richtte Patrick Chatelion Counet een speciaal woord van welkom aan Mgr Van Burgsteden en aan de voorzitters van de KNR-commissies en werkgroepen.

KNR-voorzitter broeder Cees van Dam refereerde in zijn toespraak onder meer aan het document Mutuae Relationes en aan de toekomst van de KNR. Genoemd document, dat handelt over de betrekkingen tussen bisschoppen en religieuzen, zal op afzienbare termijn herzien worden. Van Dam vertelde hoe het Jaar van het Godgewijde Leven  in Rome met een gebedsvigilie geopend is op 30 november 2014.  Hierbij was er een lange processie van lichtjes, gedragen door jonge religieuzen - in ordeskleed - en door jonge vertegenwoordigers van de nieuwe bewegingen. Andere elementen uit de toespraak hadden betrekking op de rol van de nieuwe bewegingen. Voor wat de toekomst van de KNR betreft stelde hij voor komend najaar een beleidsplan voor de jaren 2016-2020 in het vooruitzicht.

Profeten zijn

In zijn inleiding stond Erik Borgman stil bij de uitspraak van paus Franciscus ‘Religieuzen zijn profeten’. De oproep om profetisch te zijn is echter in de ogen van de paus niet voorbehouden aan religieuzen; het dient te appelleren aan iedereen. Vervolgens ging hij uitvoeriger in op Mutuae Relationes. Volgens Paus Franciscus heeft religieus leven een rol in het vaststellen van de inhoudelijke koers van de kerk. Het religieuze leven is van belang om te ontdekken wat het betekent temidden van de wereld te getuigen van Christus. Volgens paus Franciscus is het de profetische roeping van religieuzen om Jezus te volgen en te gaan naar wat marginaal en uitgesloten is. De paus roept religieuzen op om erfgenamen te zijn van de creativiteit van de stichters en stichteressen. Borgman: ‘Weg daarom met structuren die niet langer beantwoorden aan hetgeen God vandaag van ons vraagt teneinde zijn koninkrijk in de wereld vooruit te helpen: structuren die valse bescherming bieden en voorwaarden verbinden aan de vitaliteit van de liefde. Weg met gewoonten die ons op afstand houden van de kudde waarnaar wij gezonden zijn en die voorkomen dat we de roep horen van degenen,die wachten op het Goede Nieuws van Jezus Christus.’ Vervolgens relateerde Borgman de visie van paus Franciscus op het religieuze leven aan de vernieuwing van het Tweede Vaticaans Concilie. Via Perfectae Caritatis, Lumen Gentium, de Catechismus van de Katholieke Kerk, Gaudium et Spes, Evangelii Gaudium, Evangelica Testificatio, Vita Consecrata, het leven van Dominicus van Caleruega en Lumen Fidei kwam Borgman uiteindelijk bij een citaat van paus Franciscus, dat hij als ultieme opdracht beschouwt voor dit profetische jaar: ‘Men dient God te zoeken om Hem te vinden, en Hem te vinden om Hem verder en zonder ophouden te zoeken. Alleen deze onrust geeft vrede aan het hart…., een onrust die ook apostolisch is, die ons niet genoeg doet krijgen van de verkondiging. (-) Zonder onrust zijn wij steriel

'Het jaar van de geit'

Na een muzikaal intermezzo sprak Bernardus Peeters ocso een column uit, waarin hij een verhelderende parallel trok tussen het Jaar van het Godgewijde leven en het Chinese jaar van de geit.

De Nieuwjaarsbijeenkomst werd opgeluisterd door zangeres Vera Lansink en pianiste Hanna Devich. Sopraan Vera Lansink bezong de liefde volgens oude muzikale tradities, in composities van Caldera, Gluck en Pergolesi. Hanna Devich  speelde muziek van Einaudi voor piano solo (twee verstilde winterse 'Snow Preludes' en een liefdesverklaring 'Tu sei').Ter afsluiting warden liederen vertolkt van Schumann en Strauss.  Ook de toegift, Gershwin’s 'The man I love' werd enthousiast onthaald.

Toespraak Voorzitter Cees van Dam
Inleiding Erik Borgman
Column Bernardus Peeters ocso

Bezinnings- en ontmoetingscentrum St. Joseph

Nieuwjaarsbijeenkomst 2015