'Onzichtbaar kiemt het zaad'

Gepubliceerd op: 5-1-2015 om 13:46 door B. Reintjes.

VLEUTEN - Onder die titel verschijnt binnenkort een publicatie over Mariale spiritualiteit

De feestelijke presentatie van het boek vindt plaats op vrijdag 16 januari 2015 van 13.30 tot 17.30 uur in parochiecentrum Kerkestein.

“Onzichtbaar kiemt het zaad” is de door Annemarie Verschoor - ten Dam (e.a.) vertaalde “15 Days of Prayer with Jean-Claude Colin” van historicus en geestelijk begeleider François Drouilly, sm, waarin 15 kernthema’s uit het gedachtegoed van de stichter van de Sociëteit van Maria op een bijzondere wijze worden belicht. Het is een meditatieve reis door de mariale spiritualiteit, voorafgegaan door een stukje geschiedenis, waarin de lezer 15 dagen lang, iedere dag mediteert rondom een bepaald thema. Elke dag begint met een aandachtspunt en eindigt met een aantal overdenkingen. Het zijn thema’s waar we in het leven van nu nog steeds mee vooruit kunnen, thema’s die actueel zijn en raken, om een tipje van de sluier op te lichten, thema’s als ‘God proeven’, ‘als Maria’, ‘de hele wereld’, ‘een nieuwe kerk’.

Jean-Claude Colin trachtte het Evangelie te verstaan vanuit de vragen van zijn tijd en tegelijkertijd diezelfde tijd te duiden in het licht van het Evangelie, vandaar dat het programma rondom onze geboorteviering in het licht zal staan van de doorwerking van de 19e eeuwse spiritualiteit in het leven van vandaag de dag.

Deze middag zullen er een drietal presentaties plaatsvinden over de doorwerking van 19e eeuwse spiritualiteit in het leven van vandaag de dag. Zuster Lucia vertelt over de spiritualiteit van de Zusters van de Heilige Maria Magdalena Postel. Mevrouw Mariëlle Beusmans zal ingaan op de doorwerking van de spiritualiteit van de Spiritijnen, de congregatie waaraan zij als leek verbonden is, in haar leven en werk bij Mensen met een Missie. En bij mevrouw Bernice Reintjens staat de doorwerking centraal van de Maristenspiritualiteit in haar persoonlijk leven, als marist, moeder, echtgenote en assistent-overste van de Zusters van de Heilige Harten. Tot slot komen ook de vertaalster zelf en de uitgever aan het woord.

Locatie: Parochie Centrum Kerkestein, Pastoor Ohllaan 34 /A, 3451 CC VLEUTEN
Datum: Vrijdag 16 januari 2015 van 13.30 tot 17.30 uur
Belangstellenden kunnen zich aanmelden tot 10 januari bij Ton Bun, sm via: ton.bun@loreto.nl