Kerstboodschap voorzitter KNR

Gepubliceerd op: 22-12-2014 om 13:44 door .

'S-HERTOGENBOSCH - KNR-voorzitter broeder Cees van Dam refereert in zijn kerstboodschap onder meer aan de gepassioneerde wijze waarop Paus Franciscus voorleeft wat in het religieuze leven het meest authentiek is. Onderstaand de tekst van broeder Van Dam.

Terugkijkend op de wereldwijde ontwikkelingen van  2014 was het geen jaar dat tot optimisme stemt, integendeel. Toch zijn we ons in ditzelfde jaar gaan realiseren dat we leven in een tijd van unieke mogelijkheden voor de Kerk in het algemeen en de religieuzen in het bijzonder. Met de keuze van Paus Franciscus, anderhalf jaar geleden, hebben we een voorman getroffen die zelf een religieus is en daar geen geheim van maakt. En in die tijd heeft hij op gepassioneerde wijze voorgeleefd waarin het religieuze leven op zijn best en het meest authentiek is: de oproep om het evangelie zonder franje te doorleven en uit te dragen;  de wens om een diepgaande hervorming van de Kerk;  het opzoeken van de grenzen in zending, zowel in doen als in denken;  een leiderschapsstijl van zorgvuldig onderscheid in eenvoud en authenticiteit;  en, vooral, de vreugde om te midden van Gods Volk te mogen verkeren, zeker als dat de armsten en de minst bevoorrechten zijn.  De vreugde die ook in zijn exhortatie Evangelii Gaudium  zo prominent is.

"De mensen die door de Heer bevrijd zijn,
zullen terugkeren naar Sion.
Ze zullen stralen van blijdschap,
ze zullen juichend de stad binnengaan.
Niemand zal nog jammeren of huilen
."

(Jes. 35; 10)

Het ‘Jaar van het Religieuze Leven’ ging, heel betekenisvol, van start op de eerste zondag van de advent. In de plechtige viering in de Sint Pietersbasiliek in Rome mocht ik de Nederlandse religieuzen mede vertegenwoordigen. In zijn boodschap bij die gelegenheid roept Franciscus ons op uit de veilige beslotenheid van onze eigen instituten te treden en samen te werken om de getuigenis van het ‘godgewijde leven’ rijker en ook praktisch effectiever te maken. Dat klinkt natuurlijk als muziek in de oren van een conferentievoorzitter. Niemand draagt aan de toekomst bij in afzondering, maar door zichzelf te zien als deel van een werkelijke ‘gemeenschap’ die permanent openstaat voor ontmoeting, luisteren, dialoog en wederzijdse hulpvaardigheid.

Die afhankelijkheid van elkaar wordt ons ook door het kerstevangelie voorgehouden: God kwam onder ons als een kwetsbaar en afhankelijk kind. Moge ons dat opnieuw inspireren en uitdagen!  Mogen we daar, bemoedigd door onze paus, ook samen vreugde in vinden, in het geloof dat we met Hem de toekomst, hoe zorgelijk ook, met vertrouwen tegemoet kunnen zien. En moge het ons gegeven zijn de inspiratie en mogelijkheden te vinden in Zijn naam blijdschap en vreugde voor elkaar te zijn en voor allen die we op onze weg zullen ontmoeten. In die zin

’n VREUGDEVOL KERSTFEEST  en een GEÏNSPIREERD 2015 VAN HARTE TOEGEWENST