Toekomst Sint-Catharinadal

Gepubliceerd op: 17-12-2014 om 14:20 door WvdV.

OOSTERHOUT - De zusters norbertinessen, bewoonsters van het eeuwenoude klooster Sint-Catharinadal in de Heilige Driehoek, hebben tijdens een persconferentie hun toekomstplannen ontvouwd.

De gemeenschap Sint-Catharinadal bestaat onafgebroken sinds 1271 en is daarmee de  oudste vrouwenkloostergemeenschap van Nederland. De gemeenschap, die thans 17 zusters omvat, in leeftijd variërend van 36 tot 91 jaar, hebben na intensief en indringend onderling overleg JA gezegd op een ambitieus plan om het cultureel en religieus erfgoed van de Sint-Catharinadal te behouden en te vitaliseren.

De zusters gaan, in samenspraak met een aantal locale deskundigen, de komende jaren flink aan de slag om een en ander te realiseren. De volgende concrete ideeën zullen nader worden uitgewerkt om de religieuze essentie, de maatschappelijke relevantie en de economische zelfstandigheid van het klooster te behouden.

  • Het aanleggen, behoren en exploiteren van een wijngaard op de tot het kloosterdomein behorende gronden;
  • Het moderniseren en uitbreiden van het aantal gastenkamers in het klooster (het logeerhuis);
  • Het intensiveren van het gebruik van het kloostercomplex als locatie voor het sluiten van huwelijken, het houden van vergaderingen, congressen, symposia etc.;
  • Het creëren van een wijn(productie)huis;
  • Het aanleggen, beheren en exploiteren van een moestuin voor ''vergeten groenten'' en van een fruitboomgaard, alsmede het oprichten van een imkerij;
  • Het realiseren en exploiteren van een taveerne annex wijnproeflokaal/conferentieruimte;
  • Het voortzetten en zo mogelijk intensiveren van het reeds gevestigde kunstatelier:
  • Het inrichten van een winkel, waarin de wijn, de groenten, het fruit en de kunst- en religieuze artikelen, alle met aanverwante zaken, te koop worden aangeboden.

De zusters benadrukken dat de verschillende onderdelen met elkaar verbonden zijn en elkaar dienen te versterken. Ze passen bij het ingetogen en historische karakter van het klooster en zijn zo veel mogelijk ingebed in de Oosterhoutse samenleving. Om de maatschappelijke verankering mede gestalte te geven, zal er zoveel als mogelijk is werkgelegenheid zijn voor mensen met een beperking of met een afstand tot de arbeidsmarkt, zowel binnen de wijngaard als in de andere projecten.

Het moge duidelijk zijn dat er volop werk aan de winkel is om deze ambities te kunnen realiseren. Onder meer moet het landbouwterrein geschikt gemaakt worden voor de aanplant van wijnstokken en groente. Het landbouwareaal van Sint-Catharinadal ligt in het beschermde stadsgezicht De Heilige Driehoek en vanwege de te verwachten archeologische vondsten was voorafgaand archeologisch onderzoek verplicht en noodzakelijk. Dit onderzoek is in november 2014 uitgevoerd en de uitkomsten vormden geen belemmering voor de realisering van de voorgenomen activiteiten. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden twee plaggenputten gevonden, gefundeerd op een karrewiel (zie onderstaande afbeelding rechtsonder). De zusters beschouwen de vondst van de karrewielen als een teken. In de legendes over het leven van Sint Catharina van Alexandrië wordt zij immers altijd in verband gebracht met een wiel of rad. Dat martelwerktuig was bedoeld om haar wil te breken, maar dat is niet gelukt. De vondst van het wiel, juist nu de toekomstplannen voor Sint-Catharinadal in een beslissende fase komen, kan geen toeval zijn, aldus zuster Maria Magdalena van Bussel.

De plannen zijn inmiddels ingediend bij de gemeente en bij de provincie. Het besluitvormingsproces op die beide niveaus moet nog plaats vinden. De zusters hopen dat in 2015 na de IJsheiligen de eerste wijnranken de grond in zullen gaan.

Priorin Maria Magdalena van Bussel verwoordde het aldus: ''Moge zo het verhaal van 743 jaar Norbertinessenleven in Sint-Catharinadal verder geschreven worden vanuit het besef dat de zusters van toen en nu, als ranken zijn aan de wijnstok Christus, om verstrengeld met elkaar vrucht te dragen naar Gods hart en naar het hart van velen die blijven rekenen op een gebedsgemeenschap die de dankbaarheid om het verleden vertaalt in der zorg om het heden én door geloof in de toekomst."

Visualisering van de toekomstplannen