Karmelietessen bidden om roepingen

Gepubliceerd op: 14-12-2014 om 12:57 door WvdV. Bron: Zr L. van Steensel ocd

ARNHEM - Na de trappisten van Koningshoeven, de 'blauwe zusters' en de Benedictinessen van het Heilig Sacrament nemen de zusters Karmelietessen het stokje van de gebedsketen in het kader van het Jaar van het Godgewijde leven over.

De Monialen van de Ongeschoeide Karmel in Arnhem zijn meteen ingegaan op het verzoek om zich aan te sluiten bij de gebedsketen in het Jaar van het Godgewijde Leven. Ze doen dat van 14 tot en met 20 december met de volgende intentie: ‘Roepingen tot het religieuze leven’. Iedere zuster zal tijdens deze week de intentie opnemen in haar persoonlijk gebed. Tevens wordt voor deze intentie een mis opgedragen. In de lauden en in de vespers zal een speciale voorbede worden gedaan. Tijdens de vespers neemt iedere avond een andere zuster de voorbede voor haar rekening. Dit jaar viert de karmelorde wereldwijd het vijfde eeuwfeest van de geboorte van Teresa van Avila, hervormster van de orde en kloosterstichtster, die wereldfaam verwierf met haar mystieke geschriften. “Voor onze gemeenschap geeft dat een extra dimensie aan dit Jaar van het Godgewijde Leven”, aldus de zusters. “Wij voelen ons gesterkt door haar eigen woorden: ‘Op de weg van het gebed is alles eraan gelegen, dat men begint met een sterke en vastbesloten wil, en niet rust voordat men het doel heeft bereikt.’ “

 

Kapel Karmel Nazareth

Eerdere berichten over het vijfde eeuwfeest:

http://www.knr.nl/organisatie/nieuwsbericht.asp?nieuwsbericht_id=1649

http://www.knr.nl/organisatie/nieuwsbericht.asp?nieuwsbericht_id=1721