Cultuur en ontspanning in het kloosterleven

Gepubliceerd op: 27-12-2014 om 09:44 door .

- In een nieuwe bundel komt een rijke keur aan recreatieve en kunstzinnige uitingsvormen van kloosterlingen aan bod.

Waar kloosters in de Middeleeuwen centra van cultuur en vorming waren, is het belang van deze functie in de moderne tijd geringer. Toch hebben orden en congregaties ook in de negentiende en twintigste eeuw veel aandacht besteed aan lezen, muziek, toneel, sport, naaldwerk, kunst en architectuur. Kunst en ontspanning waren voor een deel gericht op de ontwikkeling en het welbevinden van de religieuzen zelf, maar gedeeltelijk ook op de vorming van leerlingen op de scholen van de religieuze instituten en van de geloofsgemeenschap in haar geheel. In deze bundel is er aandacht voor de lees- en muziekcultuur in kloosters, evenals voor het artistieke talent van individuele religieuzen. Daarnaast komen verschillende vormen van ontspanning op onderwijsinstituten en architectuur in kerken en scholen aan bod.

Inhoud: JOEP VAN GENNIP/VEFIE POELS/MARIE-ANTOINETTE WILLEMSEN, Inleiding. Een historische verkenning van cultuur en ontspanning in het leven van religieuzen OTTO S. LANKHORST, Lezen in kloosters; met aandacht en met mate EDITH HAVERKAMP-WESSELINK, Vespers en wilde vespers. Muziekcultuur in contemplatieve vrouwenkloosters in Nederland MARIE-ANTOINETTE WILLEMSEN, Vernieuwende beeldtaal van een Godzoeker. Rik van Schil ofm – beeldhouwer TIM GRAAS, Kunstenaressen binnen de kloostermuren. Schilderende, beeldhouwende en vormgevende zusters in Nederland MARIE-ANTOINETTE WILLEMSEN, ‘Je bent toch geen priester geworden alleen voor de kunst!’ Drie kunstenaars van de salesianen van Don Bosco MARIEKE SMIT/MARIEKE SMULDERS, Vertier voor een katholieke elite in wording. Cultuur en ontspanning op lycea en internaten geleid door religieuzen, 1920-1970 JOEP VAN GENNIP, O ma mère, O Compagnie! Jezuïeten en ontspanning VEFIE POELS, Het paradijselijke Emmaus. Thuishaven van de keiclub van de seminaristen van Wittem MARIO BAECK, Alle kunst voert tot God. De architectuur van het Instituut van de Ursulinen in Onze-Lieve-Vrouw-Waver en de internationale beweging 'l'Art à l'école' PAUL BEGHEYN SJ, Broeder Albert Slootmaekers sj (1814-1875). Een vergeten architect PETER VAN DAAL SJ, ‘Grootsch en doelmatig’. Negentiende- en twintigste-eeuwse jezuïetenkerken in Nederland, in het bijzonder De Krijtberg en De Zaaier in Amsterdam

Redactie: Joep van Gennip , Vefie Poels en Marie-Antoinette Willemsen
ISBN: 9789087044695 Uitgever:Verloren / Reeks:Metamorfosen