Rapport over Amerikaanse zusters

Gepubliceerd op: 16-12-2014 om 10:36 door WvdV. Bron: J. Allen

ROME - In december 2008 vaardigde kardinaal Franc Rodé - op dat moment topambtenaar van het Vaticaan voor het religieuze leven - een decreet uit voor het initiëren van een "Apostolische Visitatie" voor alle ordes en congregaties van vrouwelijke religieuzen in Amerika.

Rodé benoemde zuster Clare Millea, algemeen overste van de internationale gemeenschap van de apostelen van het Heilig Hart van Jezus, om het proces te leiden. De aankondiging van de visitatie in 2008, met het oog op de verbetering van de kwaliteit van het godgewijde leven, veroorzaakte destijds grote onrust bij Amerikaanse religieuzen. Millea overhandigde in januari 2012 haar slotverslag aan de Congregatie voor het Godgewijde Leven. Deze Vaticaanse afdeling voor religieuze instituten had inmiddels een nieuwe leiding gekregen in de personen van kardinaal João Braz de Aviz en aartsbisschop Joseph Tobin. Toen paus Benedictus XVI in februari 2013 zijn ontslag aankondigde was het rapport nog niet gepubliceerd. Het is sinds de verkiezing van paus Franciscus herzien. De publicatie van het rapport markeert het einde van een langdurig proces.
 
Er is echter nog een tweede Vaticaans rapport over Amerikaanse zusters en dat tweede rapport focust specifiek op de LCWR, de koepelorganisatie van congregaties van vrouwelijke religieuzen. Beide rapporten staan los van elkaar. De visitatie geleid door Millea was veel breder van opzet en omvat bijna 350 vrouwenordes in de Verenigde Staten waartoe meer dan 50.000 zusters behoren. De andere is uitsluitend gericht op de Leadership Conference of Women Religious. Een tweede onderscheid betreft het gegeven dat de twee onderzoeken onder twee verschillende afdelingen van het Vaticaan vallen. De bredere Apostolische Visitatie gaat uit van de Congregatie voor de Instituten van Gewijd Leven en Gemeenschappen van Apostolisch Leven, informeel bekend als de "Congregatie voor de Religieuzen." Het LCWR onderzoek werd geïnitieerd door de Congregatie voor de Geloofsleer. De Congregatie voor Religieuzen onder kardinaal De Aviz wordt beschouwd als vriendelijker voor Amerikaanse zusters dan de Congregatie voor de Geloofsleer.

Het LCWR-onderzoek heeft geleid tot de oprichting van een commissie van drie Amerikaanse bisschoppen, onder leiding van aartsbisschop J. Peter Sartain van Seattle, om een hervorming van de organisatie te bevorderen. Een dergelijk toezichtsorgaan is niet ontstaan als gevolg van de grotere apostolische visitatie.

Verwachtingen

Volgens Vaticaanwatcher John Allen zal het rapport naar verwachting een globale dwarsdoorsnede bieden van de actuele situatie van vrouwelijke religieuzen in de Verenigde Staten.Typische onderwerpen die aan bod  komen tijdens visitaties zijn: werving van nieuwe roepingen, de vorming van de leden, gebed en aanbidding, gemeenschaps leven, hoe gezag wordt uitgeoefend, en de relatie met de rest van de kerk, met inbegrip van de bisschoppen.

Volgens Allen zal het rapport worden gelezen als een indicatie voor de vraag of de overgang naar paus Franciscus de Vaticaanse benadering van Amerikaanse zusters heeft herijkt. Een overwegend positief rapport zonder repressieve maatregelen zal worden opgevat als een teken van herstel in de vermeende breuk tussen zusters in de Verenigde Staten en de door mannen gedomineerde kerkelijke machtsstructuren. Insiders zullen een overwegend  positief rapport ook zien als een teken dat de gematigden in leidinggevende posten zijn aangemoedigd door Franciscus.

Het volledige artikel van John Allen

Persconferentie op Youtube