Onderscheiding voor zuster Jacobia van Ham sfic

Gepubliceerd op: 9-12-2014 om 14:36 door .

VEGHEL - Burgemeester Ina Adema heeft zuster Jacobia van Ham op 8 december tot Ridder in De Orde van Oranje-Nassau benoemd.

De 76-jarige zuster Jacobia was van 1985 tot en met 1998 lid van het Provinciaal bestuur van Zusters Franciscanessen en vanaf 1998 jarenlang Provinciaal overste van de Franciscanessen. Momenteel is ze nog plaatsvervangend voorzitter en voorzitter van het bestuur van Stichting Teresia van Miert.

"Zuster Jacobia is een zeer gedreven en meelevende zuster, die met grote zorg en inzet voor de samenleving en haar medezusters actief is. Onder haar leiding is erg veel gedaan voor de Veghelse samenleving op het gebied van zorg en onderwijs", zo sprak burgemeester Adema vol lof.

Zuster Jacobia van Ham en de burgemeester van Veghel, mevrouw Ina Adema
(Foto: Gaby Eijkemans)

Structuur

In 1985 hebben de Zusters Franciscanessen van Veghel een belangrijke herstructurering doorgevoerd met als resultaat drie provincies, die onder gezag staan van een generaal bestuur. Het generalaat van de Zusters Franciscanessen van Veghel is sinds kort op de Filipijnen gevestigd.

Tijdens het provinciaal kapittel dat in juni 2014 gehouden is, hebben de zusters met elkaar beleidslijnen naar de toekomst uitgestippeld. Kernbegrippen daarin zijn het behoud van de eigenheid en van de oorspronkelijke inspiratie en bezieling en de wederkerigheid daarvan in relatie tot de medezusters en de medewerkers. Het nieuwgekozen provinciaal bestuur bestaat sinds het kapittel uit de zusters Jacobia van Ham, Rudolpha Volf, Materna Verstegen en Gerda van Gogh. Laatstgenoemde is de opvolgster van zuster Jacobia als nieuwe provinciaal overste. Zuster Jacobia van Ham is plaatsvervangend provinciaal overste.

Er zijn ruim zeventig met een hoge gemiddelde leeftijd en zij staan in deze levensfase voor de uitdaging om de veranderingen die op hun pad komen vertrouwensvol te omarmen. Zuster Gerda vertelt daarover in een interview in het meest recente KNR-bulletin: In onze beleidslijnen gaat het om het om in wederkerigheid delen van de spiritualiteit, vooral tussen zusters en personeel. We zullen daar een vorm voor gaan zoeken en dat zie ik als een uitdaging. We hebben er indertijd voor gekozen om geen kloosterverzorgingshuis op te richten. De stichting Theresia van Miert is opgericht ten behoeve van de zorg voor onze zusters. Er zijn 70  FTE (fulltime eenheden) in dienst van deze stichting en dat zijn veelal mensen, die al heel lang bij de zusters werken. Er is een band gegroeid. In een spiritueel document willen we op een eenvoudige manier verwoorden wat ons bewogen heeft door de tijd en dat document willen we doorgeven aan ons personeel en aan al diegene die het horen willen.