Opening Jaar van het Religieus Leven

Gepubliceerd op: 28-11-2014 om 08:44 door WvdV.

ROME / NEDERLAND - Het startschot voor het 'Jaar van het Godgewijde Leven' wordt gegeven met een vesperdienst in de basiliek van Santa Maria Maggiore, op 29 november aan de vooravond van de eerste zondag van de Advent.

Paus Franciscus is daarbij niet persoonlijk aanwezig, omdat hij op dat moment in Istanbul is ter gelegenheid van het patroonsfeest van het oecumenische patriarchaat van Constantinopel.

In verbondenheid met openingsdienst van het 'Jaar van het Godgewijde Leven' in Rome houdt de abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven op 29 november van 19.00 tot 20.00 uur een gebedswake. En met een pontificale eucharistieviering in de Sint-Christoffelkathedraal te Roermond opent bisschop Frans Wiertz eveneens op 29 november voor het bisdom Roermond het Jaar van het Godgewijde Leven. 

Op zijn weblog schrijft dom Bernardus Peeters over zijn verwachtingen met betrekking tot het Jaar van het Godgewijde Leven onder meer het volgende:

Aanstaande zondag begint niet alleen een nieuw kerkelijk jaar maar ook het 'Jaar van het Godgewijde Leven'. Een bijzonder jaar waarin de kerkgemeenschap de plaats en de rol van de religieuzen in verleden, heden en toekomst onder de aandacht wil brengen.

De roeping en het leven van de religieuzen blijft een gave voor de kerk en de samenleving ook in onze huidige Nederlandse context. Een gave is een geschenk en mijn verwachting voor dit bijzondere jaar is dat, zeker onze eigen geloofsgemeenschap - maar ook breder - dat geschenk van het religieuze leven weer leert te waarderen.

Hopelijk ontdekt de geloofsgemeenschap weer de verrassende kant van het geschenk van het religieuze leven, dat wil zeggen die profetische dimensie. Een geschenk dat de wereld, en dus ook de kerk, kan "wakker schudden", aldus paus Franciscus. Dat wakker schudden gebeurt enkel door Jezus na te volgen in zijn armoede, gehoorzaamheid en zuiverheid, beleefd in een broederlijke en zusterlijke gemeenschap
.

Meer informatie over het Jaar van het Religieus leven is te vinden op de site van het Vaticaan en van de KNR.

Het Jaar van het Godgewijde Leven eindigt op 30 januari 2016 met een dankviering in de Sint-Pietersbasiliek in Rome.