Godzijdank een menselijk verhaal

Gepubliceerd op: 17-11-2014 om 09:09 door . Bron: www.donboscovorming-animatie.be

OUD-HEVERLEE - In deze nieuwe uitgave van Don Bosco Vorming & Animatie brengt Piet Stienaers het evangelie dicht bij mensen met zijn lezing en persoonlijke vertaling van eeuwenoude evangelieteksten.

De grote verhalen uit het evangelie staan in ons collectieve geheugen gegrift, maar vaak lijken ze wel tot een andere wereld te behoren. Voor velen sluiten ze niet aan bij het dagelijkse leven. In Godzijdank een menselijk verhaal wil Piet Stienaers juist het tegengestelde illustreren: naast een getuigenis over Jezus Christus is het evangelie ook de neerslag van de menselijke worsteling met het bestaan. Het gaat over mensen die hopen en liefhebben, die lijden en gelukkig zijn, die slagen en mislukken.

In deze uitgave herleest Piet Stienaers veertig evangelieverhalen vanuit deze insteek, zodat ze voor de lezer een uitnodiging worden om na te denken over het eigen bestaan en om bewuster met de werkelijkheid om te gaan. Een stuk pretentieloze wijsheid opgebouwd tijdens een jarenlang en veelzijdig salesiaans engagement vindt er zijn weerslag. Zo plaatst hij spiritualiteit in de realiteit van het leven, een bron van inspiratie bij het wel en wee van het bestaan..

De teksten van het boek kunnen gebruikt worden voor persoonlijke lectuur, als start van een vergadering, tijdens een bezinning, gebedsmoment, lectio divina of viering, bij een retraite, in de veertigdagentijd ...

De foto’s van Roel Verleyen bieden een visuele interpretatie van de evangelische boodschap. De dialoog tussen tekst en foto’s verleent een meerwaarde aan het geheel.

Godzijdank een menselijk verhaal kan via deze link besteld worden bij Don Bosco Vorming & Animatie, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee - vormingenanimatie@donbosco.be. Prijs: € 18