Opening nieuwe communiteit

Gepubliceerd op: 11-11-2014 om 08:06 door Albert de Jong cssp. Bron: SPINET (www.missie-geest.nl)

BERG EN DAL - Op vrijdag 10 oktober 2014 is onofficieel de villa Oostermeerwijk naast het Afrika Museum weer in gebruik genomen door de spiritijnen na een grondige renovatie die een paar maanden geduurd heeft.

De villa is van 1953 tot 2011 bewoond geweest door spiritijnen. De laatste pater die er woonde was Rut Rutten die drie jaar geleden verhuisde naar Gennep waar tegenwoordig de grootste groep spiritijnen woont. Wat beogen de spiritijnen met de opening van deze nieuwe communiteit?
 

Tweeledige doelstelling

Op die bewuste vrijdag betrokken drie Afrikaanse studenten bovengenoemd landhuis met een Nederlandse overste. Het zijn de spiritijnen: John Bosco Kamoga uit Oeganda en Colman Kimaryo uit Tanzania. Verder de wereldheer Edward Ijengo uit Tanzania. De overste van deze studenten communiteit is pater Albert de Jong. De drie Afrikaanse priesters volgen een Master programma in de theologie van drie jaar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hiermee is impliciet al iets gezegd over het oogmerk van deze communiteit.
 
Deze is tweevoudig. Het eerste doel is om aan spiritijnse circumscripties de gelegenheid te bieden om confraters die reeds priester gewijd zijn, naar de Radboud Universiteit te sturen voor verdere studies, welke van kerkelijke of seculiere aard kunnen zijn.
 
 
Colman Kimaryo - Edward Ijengo - Albert de Jong - John Bosco  Kamoga
 
Het tweede doel is om aan spiritijnse confraters, die in samenspel met de spiritijnse Nederlandse provincie door het generale bestuur of een circumscriptie benoemd zijn om in de Nederlandse pastoraal te werken, de gelegenheid te bieden een inburgeringsprogramma te volgen dat enerzijds de specifieke kerkelijke situatie in Nederland behandelt, en anderzijds ook de nadruk legt op het zich eigen maken van de Nederlandse taal. Dit inburgeringsprogramma, dat gezien moet worden als een voorbereiding op een optimale uitoefening van de pastorale en priesterlijke bediening in de Nederlandse kerkprovincie, wordt verzorgd door het Missiologisch Instituut van Nijmegen, dat verbonden is aan de Radboud Universiteit aldaar.
 

Nieuw project

De opening van deze vormings-of studiecommuniteit is een nieuw project van de Nederlandse spiritijnse provincie. Het idee om de villa voor dit doeleinde weer bewoonbaar te maken werd geboren uit het besef dat in Afrika grote behoefte bestaat aan gekwalificeerde docenten aan grootseminaries en theologische faculteiten. Bovendien wil de Nederlandse spiritijnse provincie het missionaire ideaal in de Nederlandse kerkprovincie levend houden door meer Afrikaanse spiritijnen uit te nodigen hier in de pastoraal te komen werken. De spiritijnen willen op deze manier hun bijdrage leveren aan zowel de kerk in Afrika, als aan de Nederlandse kerkprovincie.
 

 

De villa bij het Afrikamuseum

 

Meer informatie: www.missie-geest.nl