Bestuurswisselingen

Gepubliceerd op: 7-11-2014 om 08:51 door WvdV. Bron: Diverse secretariaten

- In diverse religieuze instituten hebben in de voorbije maanden bestuurswisselingen plaats gevonden

Missionarissen van Afrika

De Societeit van de Missionarissen van Afrika (Witte Paters) heeft sinds augustus 2014 een nieuw bestuur, dat als volgt is samengesteld:
A. Simonart mafr., provinciaal van de Europese provincie
W. Wouters mafr., gedelegeerd overste voor Nederland
P. van der Pas mafr., first councillor
Tot de sectorraad behoren: de heer C. Backer, mevrouw J. Hendriks-Croijmans, P. Buijsrogge mafr., P. Donders mafr., G. Smulders mafr.

Franciscanessen Missionarissen van Maria

Zuster Aline De Reys is benoemd tot provinciaal overste van de provincie Belgie, Nederland en de Faroer Eilanden

Redemptoristen

Johannes Römelt CssR is herkozen als provinciaal overste voor de bestuursperiode 2015-2018.

Priesters van het H. Hart van Jezus

De Confederatie van de Nederlandse en Vlaamse provincie van de Priesters van het H. Hart van Jezus (S.C.J.) heeft een nieuw provinciaal bestuur gekozen. Per 1 januari 2015 zullen aantreden:
J.F. de Rooij, provinciaal overste                    
P.J.M. Schakenraad,vice-provinciaal                
L.J.A. Croimans        
W.A.M. Halters     
W. Bekedam                                                                                  
R.G. van Langen