Impressie KRL-dag 2014 met Ruben van Swieten

Gepubliceerd op: 30-10-2014 om 16:15 door TB / eh.

DEN BOSCH - Op 18 oktober organiseerde de CMBR de jaarlijkse dag voor Kleurrijk Religieus Leven in het Piersoncollege in Den Bosch. Inleider voor deze dag was ds. Ruben van Swieten van de Nieuwe Poort aan de Amsterdamse Zuidas

Zo'n 140 binnen- en buitenlandse religieuzen en andere betrokken mensen waren naar Den Bosch gekomen voor de jaarlijkse ontmoetingsdag. Na een woord van welkom door zr. Mary Ringalda, vice-voorzitter van de KNR, volgde een korte openingsviering rond het verhaal van Elia en de arme weduwe van Sarefat waarin het thema van de dag 'Geroepen om te delen' naar voren kwam.

Vervolgens was het woord aan ds. Ruben van Swieten, die direct de aandacht van de zaal wist te pakken en vast te houden. Hij werkt aan de Amsterdamse Zuidas tussen bankiers, advocaten en accountants, gezegende mensen zoals hij zelf zegt. In het ontmoetingscentrum De Nieuwe Poort gaat hij met hen in gesprek o.a. over de vraag wat zij met hun zegen doen.  Het is een plek waar mensen elkaar weer 'van mens tot mens kunnen ontmoeten en aan kunnen kijken. Hij leest er samen met hen uit de Bijbel en verhalen vertelt die voor hen helemaal niet meer bekend zijn. Hij besloot zijn verhaal met een oproep meer van dit soort plekken te openen. Een uitgebreidere samenvatting van zijn verhaal is te vinden onder studiedagen. 

Vervolgens ging van Swieten in gesprek met de zaal over mogelijke plekken van ontmoeting, die al bestaan of die gecreëerd kunnen worden. In de middag werd er in kleinere groepen verder gesproken. 

Hieronder een kleine beeldimpressie van de dag:

Ruiltafel tijdens de KRL-dag

'Geroepen om te delen' was het  thema. Veel deelnemers hadden ook spullen meegenomen die ze wilden delen of ruilen.

KRL 2014 openingsviering

Tijdens de openingsviering werden water, olie en brood naar voren gebracht. Hiermee werd het logo van de KRL-dag 2014 uitgebeeld. Het stond symbool voor het verhaal van Elia en de weduwe van Sarefat.

KRL 2014 Ruben van Swieten

Ruben van Swieten

KRL 2014 gesprek met buitenlanders

Tijdens de lunchpauze ging Ruben van Swieten nog in gesprek met enkele buitenlandse religieuzen

Zegening tijdens KRL 2014

'Je bent gezegend om tot zegen te zijn'  was één van de uitspraken die Ruben van Swieten deed. Na afloop van de groepsgesprekken, moest iedere groep zorgen voor een symbool dat hun gesprek kort weergaf. Een van de groepen riep  de deelnemers op elkaar te zegenen. 

KRL 2014 eucharistie

Afsluitende eucharistieviering

krl 2014 hapjes na afloop

Ook dit jaar waren er na afloop van de KRL-dag nog lekkere Indonesische en Nederlandse hapjes