Moslims tussen hamer en aambeeld

Gepubliceerd op: 14-10-2014 om 10:55 door Johan Verschueren SJ.

- In een recente publicatie op internet zoekt de provinciaal overste van jezuïeten in Nederland en Vlaanderen naar de aantrekkingskracht van de gewapende strijd in Syrie voor jonge moslims in West-Europa

Onderstaand een samenvatting van het betoog.

Verschueren zoekt de oorzaak in de underdogpositie van moslims, die leidt tot frustraties. De heroprichting van een kalifaat is volgens hem een heftig totaalantwoord op die knagende frustratie. Het biedt velen een in eigen ogen eerbaar en spannend alternatief aan. Verschueren herkent de wervende kracht vanuit eigen ervaringen in Peru. Hij relateert het fenomeen voorts aan de armoedecijfers onder Marokkaanse moslims in Vlaanderen. Hij karakteriseert de overgrote meerderheid van moslims als mensen, die steeds meer terecht komen tussen de hamer van een dominante westerse cultuur die hen in toenemende mate stigmatiseert, en het aambeeld van een destructief alternatief dat hun geloof in Allah en hun liefde voor de profeet bezoedelt en verwart.

Aan het slot van zijn artikel roept Verschueren ertoe op om het isolement en het wij-zijdenken te doorbreken: Aanvaard niet dat ze in dat isolement blijven steken, doorbreek bewust het wij-zijdenken dat het onrecht voedt, en geef niet toe aan de grote verleiding om allen over dezelfde kam te scheren. En als je zelf geen moslim bent: sluit vriendschap met hen in je wijk of op je werk.

Het volledige artikel

J. Verschueren SJ