KNR uit zorgen over de ouderenzorg naar politiek

Gepubliceerd op: 10-10-2014 om 11:18 door YvG/eh.

'S-HERTOGENBOSCH - Deze week schreef de KNR een brief aan staatssecretaris van Rijn om haar zorgen te uiten over de hervormingen in de langdurige zorg die op dit moment in volle gang zijn.

Vanuit allerlei hoeken komt er veel kritiek op de wijze waarop de tranisitie in de langdurige zorg lijkt uit te pakken. De KNR vraagt hierbij vooral aandacht voor de positie van de Kloosterverzorgingshuizen. Door de hervormingen en het huidige inkoopbeleid van de zorgkantoren, - verzekeraars en gemeenten lijkt de kleinschalige zorg in het geding te komen. "Eigen regie, veelkleu­righeid, keuzevrijheid en identiteit worden in beleidsstukken steeds benadrukt, maar gaan in de huidige praktijk ten onder doordat uitvoerders geen rekening houden met de diversiteit van de samenleving en op zoek zijn naar de eenvoud van uniformiteit en grootschaligheid."

In de brief wijst de KNR erop dat veel religieuzen destijds aan de wieg hebben gestaan van talloze bejaardenhuizen en verzorgingshuizen en zich hun leven lang hebben ingezet voor de zorg voor de zwakkeren in de samenleving. Daarbij zorgden de jongere religieuzen ook voor hun oudere medezusters en -broeders. Door de vergrijzing en gebrek aan nieuwe roepingen, hebben zij de zorg steeds vaker overgedragen aan zorgprofessionals in hun eigen kloosterverzorgingshuizen. Veel religieuzen leven momenteel in zorginstellingen die zij zelf hebben opgericht en voor een groot deel ook zelf hebben gefinancierd. Die zijn steeds vaker opengesteld voor mensen van buiten, waarbij de kwaliteit en specifieke religieuze sfeer wel gehandhaafd bleef.  

Maar het inkoopproces dat gepaard gaat met steeds hogere, maar algemene, kwaliteitseisen en een gebrek aan flexibiliteit en in­levingsvermogen ondermijnt de zorgvuldigheid van de besluitvorming. Daarbij worden eisen gesteld die niet zijn toegespitst op de specifieke situatie, maar lijken te worden gebruikt om snelle bezuinigingsresultaten te behalen. De KNR ontvangt steeds meer signalen vanuit de zorgorganisaties over kortingen die veel verder gaan dan ooit aangekondigd: sommige hebben te maken 15% tot 30% vermindering van de inkoop binnen een jaar tijd. 

De KNR dringt er bij de staatssecretaris op aan om zich "te bezinnen op de vele verstrek­kende gevolgen van de manier waarop nu uitvoering wordt gegeven aan de transitie van de ouderenzorg. Met het huidige inkoopbeleid stevent de langdurige zorg af op een afbraak van de goede zorg die door vele religieuzen mede is opgebouwd en het verlies aan identiteit en religiositeit van de ouderen in de Nederlandse  samenleving". 

De KNR stuurde vergelijkbare brieven aan de fractievoorzitters van diverse politieke partijen met verzoek de overheid dringend te wijzen op de gevolgen van het beleid en te vragen zich hierop te bezinnen. Ook is een brief met vergelijkbare strekking  voorgelegd aan dhr. Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland.

De hele brief aan de staatssecretaris