Geschiedenis Lazaristen

Gepubliceerd op: 10-10-2014 om 10:30 door WvdV. Bron: Secretariaat Lazaristen

PANNINGEN - Recentelijk verscheen ''De geschiedenis van de Nederlanders in de Congregatie der Missie'' van de hand van Victor Groetelaars cm

Het is een rijk geillustreerd boekwerk, dat vooral door middel van historisch beeldmateriaal in vogelvlucht de geschiedenis van de Lazaristen behandelt. Aanleiding voor deze publicatie vormde het verzoek van het generalaat om een bijdrage. Vincent Depaul, de grote inspirator van de congregatie der Lazaristen, werkte in het 17e-eeuwse Frankrijk met name ten behoeve van mensen in geestelijke en materiële nood. Hij zond medewerkers naar Italië en Polen, Ierland en Schotland, naar Noord-Afrika en Madagaskar. Naar de Noordelijke Nederlanden kwamen de Lazaristen pas vrij laat en niet om bijstand te verlenen, maar als 'vluchtelingen' vanwege het godsdienstvijandige klimaat in Frankrijk. De Lazaristen vestigden zich in 1882 ten zuiden van Zundert aan de Belgische grens. Het was hun intentie om zodra dat mogelijk was weer terug te keren naar Frankrijk en vandaar dat zij lange tijd sterk Frans georiënteerd bleven. Dat impliceerde veel aandacht voor evangelisatie in missiegebieden, een kenmerk dat goed aansloot bij de destijds opkomende missionaire geest in Nederland.

De opbouw van het boek is anders dan gebruikelijk. In plaats van hoofdstukken telt het boek bijna 100 paragrafen, waarin tal van facetten van de historie van de Nederlandse Lazaristen de revue passeren. Onder meer is er aandacht voor de grote diversiteit aan missiegebieden, de verschillende provinciaal oversten, cijfermateriaal, de partners in het werk en de banden met de Vincentiaanse Familie. In combinatie met de foto's biedt het boek een caleidoscopisch beeld van de veelzijdige inzet en gedrevenheid van de Nederlandse Lazaristen.

Het motto van het boek luidt: Gelukkig zij die het korte ogenblik van hun leven besteden aan liefde en gerechtigheid (Vincentius).

Het fraai verzorgde boek is uitgegeven in eigen beheer. Belangstellenden kunnen informatie inwinnen via secretariaat@lazaristen.com / 077 - 3088701