Religieuze tradities in veelvoud

Gepubliceerd op: 7-10-2014 om 12:12 door WvdV. Bron: C. Sinnema

TILBURG - In het kader van het Jaar van het Godgewijde Leven gaat binnenkort een reeks bijeenkomsten van start, waarin aandacht is voor grote figuren uit de tradities van een verscheidenheid aan religieuze gemeenschappen.

Het Jaar van de religieuzen begint en eindigt met de 50-ste ver­jaardag van twee Conciliedocumenten. Het eerste, ‘Lumen Gen­tium’, verscheen op 21 november 1964. Daarin wordt een spe­ci­aal hoofd­stuk gewijd aan het ‘gecon­sacreerde leven’. Het tweede is het con­ciliede­creet ‘Per­fec­tae car­i­tatis’ dat op 28 oktober 1965 verscheen en gaat over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven.

In het Leerhuis van Petrus en Paulus te Tilburg gaat men in gesprek met mensen die verbonden zijn met enkele bekende religieuze tradities in de regio. Samen leest men uit de enorme rijkdom aan geschriften die hun voorgangers hebben nagelaten en hen dagelijks inspireren: Benedictus, Augustinus, Franciscus en Clara, Franciscus van Sales, de Karmel, Jules Chevalier en Vincentius a Paulo.

16 oktober 2014: Terug naar de wortel. Een algemene introductie over de oproep van Jezus om Hem te volgen. Alle grote takken, uitlopers, bloesem en vruchten van het religieus leven dat in de regio Tilburg tot bloei is gekomen, passeren de revue in een presentatie door diaken Cor Sinnema.

13 november 2014:   Benedictus (480-547) wordt dankzij zijn kloosterregel beschouwd als de Vader van het Westers monnikendom. De Cisterciënzerorde van de Strikte Observantie (Trappisten) is ontstaan na een tweede hervorming binnen de ‘Benedictijnse familie’. Door antikerkelijke wetgeving werd zij in Frankrijk in hun voortbestaan bedreigd. Sinds 1880 vindt zij in de buurt van Tilburg onderdak. Met broeder David Butaye van de abdij van Koningshoeven.

11 december 2014:   Augustinus (354-430) wordt beschouwd als de grondlegger van het religieuze leven. De orde van de Norbertijnen (Norbertus (1080-1134) volgt zijn kloosterregel. Ze worden gerekend tot de kloosterfamilie van de augustijner koorheren. Van 1232 tot 1832 waren ze vanuit Tongerlo in Tilburg actief. Vanaf 1964 opnieuw. Met Jan Claassen, participant van de norbertijnen.

15 januari 2015: Kapucijnen zijn volgelingen van Franciscus, zij behoren tot de Franciscaanse familie. Sinds 1882 wonen ze in Tilburg. Met broeders Ad Vermeulen en Richard van Grinsven over de geschriften van  Franciscus, de bekendste armoedzaaier en dierenvriend, en Clara.

12 februari 2015: Franciscus van Sales (1567-1622) stichtte met Jeanne F.F. de Chantal in 1610 de orde van de Visitatie, Oblaten van Franciscus van Sales (uit 1875). Hij gaf een aanzet voor een echte lekenspiritualiteit. Met Annie van Heerebeek, lid van de Salesiaanse kring.

12 maart 2015: De eerste orde van de Karmel (de geschoeide) is sinds 1249 in Nederland. De  tweede orde (de ongeschoeide) is in Oirschot gevestigd sinds 1644. Met Liduine Willemsen is lid van de derde orde van de Karmel (T.O.carm.). Men leest gezamenlijk een mystieke tekst volgens de methode van de ‘lectio divina’ (goddelijke lezing).

9 april 2015: Jules Chevalier (1824-1907) stichtte in 1854 de congregatie van de msc en in 1874 de fdnsc (sinds 1911 in Waalwijk en vanaf 1915 in Tilburg). Samen hebben zij eind jaren tachtig het MST opgericht, een organisatie die zich richt op informeel leren, gastvrijheid voor en participatie van mensen uit een honderdtal nationaliteiten. Met zuster Hermien Lorist fdnsc en Toos Vermeulen, een ‘Chevalierverbondene’ .                                                                             

7 mei  2014: Vincentius a Paulo (1581-1660), de “vader van armen”, is samen met Louise Legras-de Marillac bekend om het charisma van de barmhartigheid. Zij dienen als voorbeeld voor o.a. de fraters van Tilburg. Hun inzet voor barmhartigheid gaat dóór in de World Wide Brotherhood (WWB), een mondiale jongerenbeweging, die o.a. deelneemt aan de Wereldjongerendagen. Met Kimberley Holleman en Annette van Aken - van Riel, twee ‘ambassadors’.

“Zoals vele takken van een boom uit één wortel voortkomen, zo worden vele deugden voortgebracht uit één liefde. En niet heeft de tak enig groen van een goed werk, als hij niet geworteld blijft in de liefde.” Uit een preek van Gregorius de Grote naar aanleiding van Joh 15,12-16

De avonden zijn telkens van 20.00 – 22.00 uur.
Begeleiding: Theodoor van den Boom, pastoraal werker, en Cor Sinnema, diaken.
Locatie: Petrus en Pauluskerk, Pauluszaal.
Entree: 3 euro per avond.
Aanmelden: (013) 4670580 of petrusenpauluskerk@parochiedehoedeherder.nl

Website:http://parochiedegoedeherder.nl/activiteiten-petrusenpauluskerk/Petrus-en-Paulusprogramma/395#dd20141016