Aandacht voor (ex-)gedetineerden

Gepubliceerd op: 2-10-2014 om 12:34 door WvdV. Bron: A. Broers

NIJMEGEN - Al bijna twintig jaar zetten de mensen van Stichting Moria zich voor (ex-)gedetineerde jongeren. Door opvang, persoonlijke begeleiding en voorlichting wil Moria met én voor hen werken aan een nieuw toekomstperspectief. Persoonlijke aandacht en maatwerk zijn hierbij het uitgangspunt.

Jacques Scholte is frater Marist en vanaf het prilste begin betrokken bij Moria, momenteel als voorzitter van de Raad van Toezicht. Arjan Broers ging met hem in gesprek over wat hij als de kern ziet van dit werk: ‘Mensen op pad sturen met hun levensvraag’.

Frater Scholte is bij een vergadering of gesprek vaak enkele minuten samen stil om de kans te bieden zich bewust te worden van wat er nu gaande is. Vooral als er veel onrust is brengt dat een vrije ruimte, die nodig is om vrij waar te kunnen nemen, te ontvangen.  Op de vraag wat hij hiermee bedoelt zegt hij: ‘(-) een voorbeeld: het is een hulpverleningskwaal om problemen van een jongen op te gaan lossen. Om alle aandacht te leggen bij gedragsverandering en voorzieningen. Alsof er iets mis mee is om een jongen op pad te sturen met een levensvraag. Wat voor man wil je worden? Waartoe voel je je geroepen? Je moet als begeleider in de vrije ruimte staan en incalculeren dat het tien keer kan mislukken, telkens opnieuw, bij elke bewoner. Je moet bereid zijn steeds te zeggen: en toch doen we het ermee. Bij de vrije ruimte hoort ook dat je voorbij de labels wilt zien. Een strafblad of rapport of beoordeling: je moet het serieus nemen, maar ook steeds bereid zijn om contact te maken met wie de jongen is. Hem te willen zien. Dat vraagt om een voortdurende investering in jezelf en van de leiding in het team: hoe kijk je? Wat zie je?’

Het volledige interview