Uitspraak inzake kort geding tegen de RK Kerk

Gepubliceerd op: 1-10-2014 om 15:27 door .

UTRECHT - Op donderdag 18 september jl. vond voor de rechtbank in Utrecht het kort geding plaats dat het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK) aanspande tegen de RK Kerk in Nederland inzake de sluitingsdatum van 1 juli 2014 voor het indienen van klachten over verjaarde gevallen van seksueel misbruik en tegen overleden personen.

Op woensdag 1 oktober heeft de rechter uitspraak gedaan inzake dit kort geding.

De uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland is dat de Katholieke Kerk het indienen van klachten over seksueel misbruik langer mogelijk moet maken. Het Meldpunt Misbruik RKK dient tot 1 mei 2015 open te zijn.

Voorafgaand en tijdens het kort geding hebben de Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen aangegeven een zorgvuldige en gewetensvolle beslissing te hebben genomen met betrekking tot de einddatum. De einddatum is ruim zes maanden tevoren aangekondigd, welke een redelijke termijn is. Vervolgens is bij herhaling gewezen op de einddatum van 1 juli 2014. Over de einddatum werd overleg gepleegd in het Voorzittersoverleg, waarin naast de voorzitters van de Bisschoppenconferentie en de KNR ook de voorzitter van KLOKK zitting heeft. De sluitingsdatum kreeg de uitdrukkelijke instemming van de Minister van Veiligheid en Justitie en ook de Tweede Kamer gaf aan, na door de Minister van Veiligheid en Justitie te zijn geïnformeerd, met de sluitingsdatum in te stemmen.

De Bisschoppenconferentie en de KNR zullen overleg plegen met de Stichting Beheer en Toezicht over de wijze waarop uitvoering zal worden gegeven aan deze beslissing van de rechter.

Zie ook op deze website: VPKK spant kort geding aan ivm einddatum klachten tegen overleden personen en in verjaarde zaken
En: Uitspraak kort geding inzake einddatum klachten verwacht op 1 oktober