Bijeenkomst 'kleine congregaties'

Gepubliceerd op: 26-9-2014 om 09:40 door WvdV.

'S-HERTOGENBOSCH - Op 25 september vond in Klooster Marienburg de 18e ontmoetingsdag plaats voor zogenoemde 'kleine congregaties'.

Zuster Esther van de Vate O.Carm. is samen met KNR-collega Pierre Humblet betrokken bij het Huis van de Roeping en komt hierdoor  veelvuldig in gesprek met kandidaten voor religieus leven. Zij hield een inleiding over de achtergronden en uitgangspunten van dit virtuele Huis, over haar ervaringen en de ontwikkelingen die zij ziet. Het Huis van de Roeping is een initiatief van de Commissie Toekomst Religieus Leven, dat onder één noemer wil presenteren wat op het terrein van het roepingenwerk wordt aangeboden  en ook een gestructureerd begeleidingsaanbod aanbiedt voor mensen die zich met een roepingsvraag tot de KNR wenden.

Als logo voor het Huis van de Roeping is gekozen voor de afbeelding van het nachtelijk gevecht van Jacob en de Engel (Genesis  32, 23-33). Esther van de Vate verwoordde het waarom van deze keuze aldus: Dit verhaal van de vechtende Jacob staat voor ons symbool voor de worsteling met de aanraking, de Goddelijke aanraking die wij roeping noemen. In onze gesprekken herkennen we de strijd met die ongrijpbare kracht, die mensen heeft geraakt. Wij herkennen het vragen naar Zijn naam. Wie ben jij God dat jij dit met mij doet? En het alsmaar durende zoeken naar de betekenis van wat aan iemand gebeurt. Wat moet ik doen? Zoekers willen vaak duidelijk zicht krijgen wat er aan hen gebeurt. Zij willen weten wat het betekent dat wij voor ons leven getekend zijn door dit gevecht en dat wij ook  ‘mank gaan’ door die ontmoeting, worsteling met die vreemde macht. Is dat het beloofde land waar we naar op weg zijn? Het motto van het Huis van de Roeping is de vraag van de man, de engel, uit het verhaal: Waarom vraag je naar mijn naam?

In de Commissie denkt men na over de kenmerken van de nieuwe generatie Godzoekers. Daarbij laat men zich onder meer leiden door het artikel Waarom ze anders zijn. Voorboden van een nieuwe generatie zielzorgers van de hand van Christoph Jacobs.  Hij schrijft: Iedere nieuwe generatie staat op de schouders van de oude. In dit geval staan weinig jongeren op de schouders van velen. De jongeren zullen niet hetzelfde op hun schouders kunnen nemen als de ouden. Ze zullen het anders doen. De grote menselijke en geestelijke uitdaging in de omgang van de ouden met de jongen, de jongeren onder elkaar en met de toekomst, is: vertrouwen!

Aansluitend was er gelegenheid voor vragen. De deelneemsters toonden zich betrokken bij het aangereikte thema en er ontstond een levendige discussie. Na de middag vond een onderlinge uitwisseling plaats rond vragen als Hoe staan onze (kleine) gemeenschappen ervoor? Hoe behoeden we de leefbaarheid? Waar stuiten we op grenzen? Welke zijn dat dan? Als vertegenwoordigsters van vier religieuze instituten vertelden zuster M. Zijlmans ('Juliaantjes'), mevrouw B. Reintjens (Zusters van de H. Harten), mevrouw B. Gerritsen (Missiezusters van de H. Familie) en zuster R. Leerssen (Ursulinen van de Romeinse Unie) over de situatie, waarin haar gemeenschappen zich anno 2014 bevinden. Deze verhalen leverden veel punten van herkenning op, maar vormden ook aanleiding om te vertellen over de specifieke keuzen die anderen hadden gemaakt.

Bij de evaluatie is gesuggereerd om tijdens de volgende ontmoeting (september 2015) te spreken over het thema 'Niet-religieuzen op cruciale posten in ons instituut'.