Kort geding inzake einddatum klachten

Gepubliceerd op: 19-9-2014 om 09:09 door .

UTRECHT - Op donderdag 18 september vond voor de rechtbank in Utrecht het kort geding plaats dat het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK) aanspande tegen de RK Kerk in Nederland inzake de sluitingsdatum van 1 juli 2014 voor het indienen van klachten over verjaarde zaken en tegen overleden personen.

De advocaat die optrad namens de Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen lichtte de redenen en de overwegingen toe van de Kerk inzake het stellen van de einddatum van 1 juli 2014. Alvorens dit te doen, benadrukte hij namens de bisschoppen en de hogere oversten dat de Kerk morele verantwoordelijkheid neemt voor hetgeen de slachtoffers van seksueel misbruik - en overigens ook van (ander) geweld - door functionarissen van de Kerk is aangedaan. Het seksueel misbruik dat gepleegd is door medewerkers van de Kerk vervult de bisschoppen en hogere oversten met afschuw en verdriet. Het spijt hen zeer dat jonge mensen die aan de zorgen van medewerkers van de Kerk waren toevertrouwd en bij hen hadden moeten kunnen rekenen op een liefdevolle bejegening, door een aantal van hen seksueel zijn misbruikt. De betrokken medewerkers hebben misbruik gemaakt van het vertrouwen dat in hen had moeten kunnen worden gesteld. Dit gaat in tegen fundamentele normen en ook tegen de leer van de Kerk. Dit maakt seksueel misbruik zeker door medewerkers van de Kerk uitermate verwerpelijk.

De einddatum heeft geen gevolgen voor het aanbieden van hulp aan slachtoffers van seksueel misbruik. Het hulpaanbod door het Platform Hulpverlening van de Stichting Beheer en Toezicht inzake Seksueel Misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland wordt vanaf de einddatum 1 juli 2014 onverminderd voortgezet.

De uitspraak van de rechter in het kort geding wordt verwacht op 1 oktober.

Zie ook het bericht op deze website van 13 september jongstleden