Eerbetoon voor Zusters van Barmhartigheid

Gepubliceerd op: 13-9-2014 om 09:49 door WvdV.

EIJSDEN-MARGRATEN - Eind vorige maand is in Eckelrade een nieuw straatnaambord onthuld: Miséricorde. Dit franse woord voor 'Barmhartigheid' verwijst naar 'Les Soeurs de la Miséricorde de Billom'.

Deze zusters kwamen begin vorige eeuw naar Nederland vanuit Billom in het bisdom Clermont in Auvergne, waar nog steeds de thuisbasis is. De zusters speelden in op de grote behoefte aan onderwijs, ziekenverpleging en gezinszorg, vooral onder de arme bevolking. Aan het einde van de negentiende eeuw veranderde het geestelijk klimaat in Frankrijk en daarom zochten een aantal conregaties hun toevlucht in Nederland. Dit gold ook voor de Zusters van Barmhartigheid van Billom.

In 1903 vestigden de eerste Franse zusters zich in Cadier en Keer. De zusters waren werkzaam in het onderwijs in Cadier en Keer, Eckelrade en Zesgehuchten, zij bezochten zieken, waakten bij stervenden, legden overledenen af en baarden hen op. Naast het werken in de kerk deden ze aan allerlei vormen van liefdadigheid en hulpvaardigheid. Van 1960 tot 1987 legden zusters van Barmhartigheid zich ook toe op de bejaardenzorg en stichtten onder andere het bejaardentehuis Akert en later Josephinehof in Geldrop. Vanaf 1962 hebben de zusters bijna 25 jaar in Gabon in het onderwijs en de verpleging gewerkt. Over hun motivatie voor al deze werkzaamheden zeggen de zusters: De naam ‘Zusters van Barmhartigheid’ beschouwen wij als een eretitel en als een opdracht, die keer op keer waargemaakt kan worden. Want barmhartigheid betekent voor ons: met je hart bij de ander zijn, innerlijk bewogen worden, je in beweging laten zetten door een ander, die geestelijk of materieel in nood is. Je niet te zeer te laten leiden door je eigen ideeën, plannen, verwachtingen en verlangens, maar door de noden van anderen, die je op je levensweg ontmoet. En dat alles geïnspireerd door Jezus van Nazareth.

Meer informatie

 Eckelrade

Foto's: In zuster Paula Paauw eert Eckelrade de Zusters van Barmhartigheid

Op 31 augustus was het groot feest in Eckelrade. Als eerbetoon aan alle ‘Zusters van Barmhartigheid’ is op deze dag de nieuwe straatnaam ‘Miséricorde’ onthuld door burgemeester Dieudonné Akkermans. Uit diens handen ontving zuster Paula Paauw een gemeentelijke onderscheiding vanwege haar verdiensten voor de plaatselijke gemeenschap en voor de Stichting Wereldwijd. De erepenning in zilver met de latijnse tekst ‘cum amore et vigore’ (‘met passie en daadkracht’) sluit naadloos aan bij de levensopdracht van zuster Paula geïnspireerd vanuit Barmhartigheid naar de medemens. Zuster Marie Paula Paauw trad 50 jaar geleden toe tot “Les Soeurs de la Miséricorde de Billom”. Ze heeft 25 jaar onderwijs gegeven in Eckelrade en Maastricht en is 30 jaar betrokken bij Wereldwijd.