Inkleding Trappisten

Gepubliceerd op: 10-9-2014 om 13:16 door WvdV. Bron: P. van Zoest

BERKEL-ENSCHOT - Vorige maand heeft de Trappistengemeenschap van de abdij van OLVr van Koningshoeven twee nieuwe broeders verwelkomd.

Op 15 augustus werd de eerste postulant, 'broeder Mozes', ingekleed en op 24 augustus volgde de tweede, 'broeder Job'. Tijdens het postulaat maken kandidaten zich het dagritme en de gebruiken van de gemeenschap eigen. Er is wekelijks een gesprek met de novicenmeester en een inleiding in de drie pijlers van het cisterciënzerleven: bidden, werken en lezen. Normaal gesproken duurt het postulaat minimaal zes maanden. Tegen het einde ervan vragen de postulanten zelf om toegelaten te worden tot het noviciaat. De abt bespreekt deze vraag met de gemeenschap en neemt dan een beslissing.

Het ritueel van de inkleding markeert de overgang van het postulaat naar het noviciaat. Een beschrijving van deze eenvoudige ceremonie met een diepe betekenis is te vinden in de meest recente editie van KIJK KONINGSHOEVEN op de site van de abdij.