Symposium over Maria

Gepubliceerd op: 2-9-2014 om 15:59 door WvdV. Bron: Provincialaat Montfortanen

NIJMEGEN - Op 17 oktober vindt een symposium plaats onder de titel Maria. Zijkant van God. De organisatoren ervan behoren tot verschillende religieuze instituten met een rijke Maria-traditie. Zij willen door dit initiatief nieuwe, eigentijdse perspectieven op Maria openen.

Wereldwijd richten miljoenen gelovigen zich bij vreugde en verdriet tot Maria in al haar veelzijdigheid. De betekenis van Maria in onze christelijke traditie kan dan ook nauwelijks overschat worden. Elke periode brengt nieuwe facetten van Maria naar voren, zoals ook iedere  bevolkingsgroep specifiek  eigen accenten ervaart in relatie tot  Maria. Een rijke Maria-traditie vraagt om een eigentijdse vertaling/vertolking en om het doorgeven ervan. Evangelisch gewortelde mariale spiritualiteit verbindt verschillende lagen in de geloofsbeleving en doet daarbij recht aan hart en ziel, zoals het Magnificat zo treffend illustreert.

Ikoon van het Eleousa-type - 12e eeuw

In het ochtendprogramma komen Maria-deskundigen Wiel Logister smm en Sanny Bruijns o.carm. aan het woord. ’s Middags kunnen deelnemers kiezen uit een vijftal workshops, verzorgd door Esther  v.d. Vate o. carm., Erik Borgman, ds. Herman de Vries, bisschop Polycarpus en Ad de Keyzer.

Datum: 17 oktober 2014
Locatie: Titus Brandsma Memorial, Nijmegen
Aanmelden: bij provincialaat@montfortanen.nl of Secretariaat Montfortanen, Vroenhof 87, NL6301 KE Valkenburg a/d Geul met vermelding van volledig adres en nummers van workshops in volgorde van voorkeur

Betaling: tot  uiterlijk 1 oktober 2014  € 25,--  overmaken op NL18INGB0001036723
t.n.v Prov. Economaat Montfortanen, onder vermelding van naam van de deelnemer.

NB: Pas na ontvangst van de bijdrage is de aanmelding definitief.

Meer informatie over het programma