Nieuwsbrief AEN over de gevaren van monoculturen en landgrabbing

Gepubliceerd op: 14-8-2014 om 16:55 door GM. Bron: Afrika Europa Netwerk

DEN BOSCH - In het augustusnummer van Her en Der, de maandelijkse nieuwsbrief van het Afrika Europa Netwerk dit maal aandacht voor de gevaren die de toename van monoculturen in de landbouw met zich meebrengen voor de voedselzekerheid

Grootschalige landbouw brengt voedselzekerheid in gevaar

Kleine boeren zijn van enorm belang voor de voedselvoorziening van lokale bevolkingen. Zij hebben momenteel de beschikking over minder dan een kwart van alle landbouwgrond. Maar dat wordt in razend tempo minder.

GRAIN, een internationale ngo op het vlak van voedselzekerheid, bracht in mei een rapport uit, met de titel Hungry for land. De organisatie deed onderzoek naar wereldwijde ontwikkelingen in de situatie van kleine boeren. Volgens cijfers uit 2013 van de Food and Agriculture Organisation (FAO) van de VN wordt 70% van alle voedsel ter wereld geproduceerd door kleinschalige boerenbedrijven. Momenteel staat hen iets minder dan een kwart van alle landbouwgrond ter beschikking. Volgens onderzoek van GRAIN krimpt dit percentage snel. Grote landbouwbedrijven worden overal ter wereld groter, terwijl het aantal kleine en middengrote bedrijven dat het niet redt de afgelopen 20 jaar fors is toegenomen. GRAIN spreekt over een ‘omgekeerde landbouwhervorming’: door de grootschalige aankoop (‘landroof’) van land in Afrika door internationale bedrijven; door de enorme toename van monocultuurplantages in Latijns-Amerika; door de introductie van het grootschalige landbouwmodel in landen van het voormalige Oostblok in Europa. Vanuit de voedsel- en energiebedrijven is een enorme vraag aan slechts een zeer beperkt aantal producten. De hoeveelheid land dat wordt benut voor slechts vier gewassen – soja, palmolie, suikerriet en koolzaad – is in 50 jaar tijd verviervoudigd, tot meer dan 140 miljoen hectare.

GRAIN beschrijft in haar rapport dat kleine boeren relatief veel beter produceren dan grootschalige bedrijven. Grootschalige landbouw draait op een minimum aan menskracht en is dus funest voor de werkgelegenheid. Kleine boeren zorgen niet alleen voor veel meer werkgelegenheid, maar ook voor een veel diverser aanbod aan producten. Ze gaan veel zorgvuldiger om met biodiversiteit. Als je al deze factoren meetelt, zijn kleine boerenbedrijven vele malen productiever dan grote. De meest productieve boeren in de wereld zijn misschien wel de boeren in Botswana, suggereert het rapport. In dat land bezitten kleine boeren slechts 8% van alle landbouwgrond, maar verbouwen wel 99% van alle maïs, 90% van alle gierst, 73% van alle bonen en 25% van alle sorghum. Dit illustreert hoe groot de catastrofe voor de voedselvoorziening wereldwijd is als kleine boeren verder het onderspit delven. (Bron: The Guardian, 28/5/2014)

Verder in de nieuwsbrief: een kort bericht over de top tussen de VS en 45 Afrikaanse regeringsleiders en over de verplaatsing van monoculturen van Brazilië naar Afrika, waarover Luc Vankrunkelsven schrijft in zijn laatste boek. 

Lees de hele nieuwsbrief

Wie de nieuwsbrief elke maand in zijn mailbox wil ontvangen, kan zich abonneren via cmbr@knr.nl