Rechtspositiereglment online

Gepubliceerd op: 4-7-2014 om 12:12 door jc.

- Het rechtspositiereglement 2013 - 2014 voor medewerkers in dienst van religieuze instituten staat sinds vandaag op de website van de KNR.

Op 4 december 2013 is er een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) tussen de werkgeversbond Actiz en drie van de vier werknemersbonden. In het eerste kwartaal 2014 is het principe-akkoord nader uitgewerkt en is de nieuwe CAO voor de VVT voor de periode 1 september 2013 tot en met 31 augustus 2014 opgesteld en gepubliceerd. Door de werkgroep Rechtspositiereglement van de KNR zijn de wijzigingen die zijn doorgevoerd in de nieuwe CAO VVT 2013-2014 integraal overgenomen. Besloten is weer een nieuw rechtspositiereglement uit te geven, om de leesbaarheid te bevorderen. Het wordt echter niet meer in gedrukte vorm uitgegeven maar is sinds 4 juli online beschikbaar op de website van de KNR.