Nieuwe actie Gideonsbende

Gepubliceerd op: 4-7-2014 om 09:00 door . Bron: www.franciscaansegideonsbende.nl

'S-HERTOGENBOSCH - De nieuwe actie van de Franciscaanse Gideonsbende is gericht op mantelzorgers. In Nederland verlenen 2,6 miljoen mensen mantelzorg.

Zij hebben vaak geen keus en kunnen hun taak niet stopzetten. Ze verlenen de zorg van harte en vinden dat vanzelfsprekend, maar het gaat ook ten koste van hun eigen behoeftes, tijd, werkzaamheden en contacten.

De Franciscaanse Gideonsbende roept op tot het geven van aandacht aan al die zichtbare en onzichtbare mantelzorgers. Een flyer met tips en suggesties hiervoor is te verkrijgen via: info@franciscaansegideonsbende.nl.

In onze samenleving gaat het voortdurend over betrokkenheid en participatie terwijl eigenlijk de bezuinigingen worden goedgepraat. In Nederland verlenen 2,6 miljoen mensen mantelzorg.

Een ‘mantelzorger’ is iemand die  langdurig en intensief zorgt voor een naaste, voor iemand met een chronische ziekte of een beperking of iemand met een hoge leeftijd. Een mantelzorger kan zijn of haar taak niet zomaar stop zetten. Er is vaak geen keus. Vooral ook omdat het gaat om de zorg voor iemand in de directe omgeving waar al een emotionele of relationele band mee is. Dat vraagt veel aan draagkracht!  Zij verdienen het om goed ondersteund te worden om overbelasting te voorkomen.

In het woord mantelzorgers staat het woord mantel. Een mantel of cape is een soort overjas en heeft ook dezelfde functie: het beschermen van de drager tegen regen en wind. In de levensbeschrijvingen van Franciscus nemen mantels een prominente plaats in. Door zijn vader voor de bisschop gedaagd, geeft Franciscus deze alles terug wat hij van hem ontvangen heeft, met inbegrip van zijn kleren. Daarop bedekt de bisschop de bijna naakte Franciscus met de mantel der liefde. Later geeft Franciscus keer op keer een mantel weg aan mensen die dat kledingstuk zijns inziens nog harder nodig hebben dan hij. Dit drijft zijn gardianen en de broeders die hem begeleiden, regelmatig bijna tot razernij. Een mantel voorzag voor veel arme mensen in een levensbehoefte.

De Franciscaanse Gideonsbende is een initiatief van de Franciscaanse Beweging (FB), die staat voor ontmoeting, verbondenheid, verdieping en bezinning. In Nederland telt de FB twaalfhonderd leden, mensen die zich laten inspireren door het evangelisch levensmodel van Franciscus en Clara van Assisi. Zij streven een eenvoudige levenswijze na, dicht bij andere mensen en andere schepselen, met respect voor de ander en respect voor natuur en milieu. Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend. De Franciscaanse Gideonsbende wil een landelijke 'bende' zijn. Dit doet zij door met regelmaat suggesties naar buiten te brengen voor acties tegen onrecht en armoede die in het hele land zowel individueel of samen met anderen kunnen worden uitgevoerd.