Religieus erfgoed

Gepubliceerd op: 30-6-2014 om 12:20 door WvdV.

AMERSFOORT - De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Ministerie OCW) heeft partijen samengebracht, die zich zorgen maken over de toekomst van religieus erfgoed.

De groeiende leegstand van kerken en kloosters, onder meer als gevolg van teruglopend kerkbezoek in combinatie met economische en demografische omstandigheden, leidt tot de noodzaak om met vereende krachten te zoeken naar wijzen om het gebruik van deze gebouwen te bestendigen, danwel naar een herbestemming te zoeken, die zo goed mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke functie.

De afgelopen periode verkende de Rijksdienst samen met kerkelijke, bestuurlijke, wetenschappelijke en maatschappelijke partijen aard en omvang van de problematiek en hoe deze gezamenlijk het hoofd te bieden. Dit initiatief van de Rijksdienst resulteerde in de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed. De agenda wordt gedragen door de partners, die er ook invulling aan geven. Vanuit de agenda wordt ingezet op gebruik, exploitatie en financiering, maar ook op praktische handreikingen en communicatie.

De partijen

De Agenda Toekomst Religieus Erfgoed is een landelijke samenwerkingsagenda. Partners die zich tot nu toe hebben aangemeld zijn de Bond Heemschut, CIO-Kerkgebouwen, Federatie Grote Monumenten Gemeenten, Future Religious Heritage, Grote Kerk Naarden, Kaski/Radboud Universiteit Nijmegen, Kerk en Klooster/BOEI, Konferentie Nederlandse Religieuzen, Museum Catharijneconvent, Nationaal Restauratiefonds, Protestantse kerk Amsterdam, Protestantse Kerk in Nederland, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Rijksgebouwendienst, Rijksuniversiteit Groningen, Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, Stadsherstel Amsterdam N.V., Stichting tot Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed, Stichting Oude Groninger Kerken, Task Force Toekomst Kerkgebouwen, Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland.

Link naar het volledige bericht

Rogier Moulen Janssen (derde persoon van rechts op de foto): “Ook de eigenaren van kloosters kennen het probleem van de instandhouding van hun eigendommen. Het gebruik van dit erfgoed in de oorspronkelijke functie is de beste vorm van behoud en toekomst voor kloosters. Die moeten zich dan wel financieel kunnen bedruipen en zichtbaar zijn en blijven; zodat er ook mensen blijven intreden. Wij denken creatief mee over mogelijkheden om te investeren in kloosters, zoals het brouwen van trappistenbier bij de Abdij Maria Toevlucht in Zundert. Een ander mooi voorbeeld is het door de provincie Noord-Brabant ingestelde revolving fund voor kloostergebouwen, een mogelijkheid waar wij ons ook sterk voor hebben gemaakt. Ik hoop vooral dat de Agenda bijdraagt aan de bewustwording dat het behoud van religieus erfgoed een gemeenschappelijk probleem is waar ook een algemeen belang aan hangt, en dat er begrip komt voor de eigenaren, want die zijn niet meer in staat om alles zelf te doen.”