'Tussen voltooien en verwachten'

Gepubliceerd op: 24-6-2014 om 12:34 door Bernice Reintjens.

- Onder deze titel schreef Ria Grommen een brief aan (oudere) religieuzen.

Ria Grommen, psychogerontoloog van beroep, schreef deze brief naar aanleiding van diverse getuigenissen van oudere religieuzen. Haar boodschap is dat veel (oudere) religieuzen willen blijven putten uit de innerlijke kracht, uit het vuur onder de as en van daaruit een nieuwe dageraad doen ontwaken.

De brief bestaat uit drie delen.

Het eerste gedeelte gaat over de verlieservaringen in het leven van vandaag door het ouder worden van de religieus zelf, de congregatie of de orde. Ze gaat in op de lichamelijke en/of geestelijke achteruitgang, waardoor zelfstandigheid wordt bedreigd. Door het wegvallen van zekerheden, vertrouwde personen en het ontbreken van affectie en nakomelingen kan eenzaamheid ontstaan. Daarnaast komt het voor dat je je niet nuttig meer voelt, omdat zware taken en verantwoordelijkheden moeten worden afgegeven. En zelfs als die last van de schouders is, is het moeilijk om je gevoel van eigenwaarde vast te houden. Het is belangrijk niet alleen het ‘doen’ als nuttig te zien. Het aanwezig zijn en ‘zijn wie je bent’ is vaak net zo kostbaar, zo niet kostbaarder. Het leren loslaten, hoe pijnlijk ook, is essentieel in het omgaan met verlies. Als je in staat bent je verlies helder te definiëren en met een tevreden gevoel achter je kunt laten, ben je in staat een nieuwe dageraad te doen ontwaken.

Het tweede gedeelte gaat over het kiezen voor het leven. Daarin realistisch te blijven. Door jezelf te kennen, te blijven geloven in je sterke kanten en tegelijkertijd ook je grenzen onder ogen durven zien en niet over de grenzen van anderen te oordelen. In het proces van voltooiing ook als gemeenschap de diepere vraag durven te stellen “hoe kunnen wij ons religieus ideaal vandaag het beste gestalte geven, midden in onze eigen kwetsbaarheid en in de wereld van vandaag?” (p. 54)

Deel drie gaat in op de kans die religieuzen krijgen om hun eigen roeping te ontdekken, te beleven en zo opnieuw profetisch te zijn in de wereld van vandaag. Door je te laten volstromen met de onvoorwaardelijke liefde die God geeft, kun je scheppend en leven gevend mensen tegemoet gaan.

Het slot behandelt het voltooien en verwachten. De weg is nog niet ten einde, een nieuwe dageraad ontwaakt. Haar brief is herkenbaar, helder en inspirerend. De moeite waard te lezen en niet alleen door de (oudere) religieus.

Ria Grommen, Tussen voltooien en verwachten. Brief aan (oudere) religieuzen
uitgeverij Halewijn. Het ISBN nr. is 978-90-8528-293-8.