Vluchtelingendag

Gepubliceerd op: 20-6-2014 om 12:33 door Nathalie Salazar Medina. Bron: http://www.igniswebmagazine.nl

BRUSSEL - Terugkeren naar een onveilig thuisland of als een gevangene leven in een ongastvrij gastland? Dat is de onmogelijke keuze waar duizenden vluchtelingen in ons land voor staan. Op Wereldvluchtelingendag een kijkje achter de schermen van onze asielzoekersbureaucratie.

Wanneer we aan vluchtelingen denken, dan doemen wellicht eerst en vooral beelden op van kampen in Afrika, van gammele, overvolle bootjes die de Middellandse Zee trotseren of van mannen die over de hekken in Melilla proberen te klimmen. Als we iets dichter bij huis kijken, dan denken we misschien aan de Afghanen die de afgelopen maanden zo vaak het Belgische nieuws haalden of aan de recente toestroom Syrische en Eritrese vluchtelingen in Nederland. 

Uitzetcentrum

Wat betekent Wereldvluchtelingendag eigenlijk voor de vluchtelingen zelf? Is het een feest voor diegenen die erin slaagden een beschermingsstatuut te verkrijgen? Een rouwdag voor al diegenen die daar niet in slaagden? Zowel in Nederland als in België vraagt jaarlijks tussen de 10.000 en 15.000 personen asiel aan, waarvan 30% uiteindelijk bescherming krijgt. Deze personen mogen blijven. Maar wat gebeurt er met die andere 70%? Zij krijgen een bevel om het grondgebied te verlaten. Wie daar niet op in gaat is niet langer wettig in het land en loopt het risico in een uitzetcentrum te belanden, met het oog op zijn repatriëring. Naast afgewezen asielzoekers of personen die nooit asiel aanvroegen bevinden zich in dergelijke centra ook personen die na aankomst aan de grens niet tot ons land werden toegelaten en voor de duur van hun asielaanvraag vastgehouden blijven. 

vluchteling

Een gesloten asielzoekerscentrum is voor de buitenwereld moeilijk bereikbaar en de sfeer in zo een centrum is niet feestelijk. Verjaardagen zijn er vaak de moeilijkste momenten. Vrijheidsberoving, ook al is het om administratieve redenen, blijft pijnlijk. De vastgehouden vreemdelingen bevinden zich, zo lijkt het, in een onrechtvaardige situatie. Maar wat onrechtvaardig lijkt is daarom nog niet onwettig. Enerzijds zijn wetten nodig bij de uitvoering van een beleid. Anderzijds leggen wetten ook beperkingen op aan de staat. En het gebeurt soms dat de staat zijn boekje te buiten gaat.

Het volledige artikel