Studieweek mystiek

Gepubliceerd op: 19-6-2014 om 09:42 door .

NIJMEGEN - Traditiegetrouw (sinds 1982) houdt het Titus Brandsma Instituut in de eerste volle week van juli haar mystieke week.

 In deze week wordt het werk van een mystieke auteur of een mystiek geschrift uitgediept. Onder leiding van een expert op het betreffende terrein van de mystiek leest men vier dagen lang samen geschriften en wordt men gaandeweg binnengevoerd in de mystiek die hieraan ten grondslag ligt.

Dit jaar staat Catharina van Genua centraal tijdens de mystieke week.

Vuur van Liefde

Caterina Fieschi (1447-1510) was een getrouwde vrouw die op 22 maart 1473 getroffen werd door de aanblik van de goddelijke Liefde. Haar biograaf schrijft: “Zij dreigde op de grond te vallen. Met een ontvlamde liefde schreeuwde zij van binnen: geen wereld meer, geen zonden meer. Als er op dat ogenblik duizend werelden geweest zouden zijn, dan zou zij ze weggesmeten hebben door deze vlam van vurige liefde die zij ervoer.” Dit verandert haar leven grondig. Zij wijdt zich met heel haar wezen aan zieken en stervenden, en geeft vele jaren leiding aan het ziekenhuis van Genua, een stad die in deze tijd meerdere keren door de pest werd getroffen. Een priester noteert haar woorden die later gepubliceerd worden als Het leven van de heilige Caterina van Genua. Al snel verspreidt deze tekst zich in heel Europa, maar de hoofdstukken 41 en 42 blijven tot 1597 verboden door de Inquisitie. Tijdens de studieweek Mystiek lezen wij hoofdstuk 41 ofwel de Verhandeling over het Vagevuur, waarin zij beeldend laat zien hoe het vuur van Gods Liefde meer en meer alle belemmeringen tijdens dit leven wegneemt om de ‘zuivere liefde’ in ons te vestigen en ons naar Zijn beeld om te vormen. Zij ‘ziet’ hoe dit proces zich voortzet in het zogenaamde Vagevuur, voor zover deze werking van God nog niet voltooid is bij het sterven. Het Vagevuur is dus een uitbundig feest van liefde.

Tekstfragment

Terwijl deze heilige ziel nog in het vlees was, werd zij in het Vagevuur van de ontbrande goddelijke liefde geplaatst dat haar geheel verbrandde, en in deze ziel alles zuiverde wat het daar kon vinden om gezuiverd te worden, opdat zij bij de overgang van dit leven onmiddellijk geplaatst zou kunnen worden voor het Gelaat van deze zoete God. Zij begreep door middel van dit liefdevolle vuur in haar ziel hoe de zielen van de gelovigen er aan toe waren op deze plaats van het Vagevuur om alle roest te reinigen van de bevlekking met de zonde die in dit leven nog niet gezuiverd zou zijn. Ik geloof niet dat er een tevredenheid te vergelijken is met die van een ziel in het Vagevuur, behalve dan die van de heiligen in het Paradijs. Iedere dag groeit deze tevredenheid door de overeenkomst met God in deze zielen. Deze tevredenheid groeit, omdat de belemmering van deze overeenkomst iedere dag verteerd wordt.

Hein Blommestijn O.Carm (1943) zal tijdens de studieweek Mystiek de inleidingen verzorgen.

Maandag 7 t/m donderdag 10 juli 2014 van 10.00 tot 15.30 uur.

Inschrijven voor de studieweek kan tot 4 juli 2014 op de website van de Studieweek Mystiek.